Súdny dvor rozhodol v prospech cestujúcich, ktorým bránia nastúpiť do lietadla

Brusel/Luxemburg 4. októbra (TASR) – Európsky súdny dvor (ESD) dnes vydal stanovisko, podľa ktorého má letecký dopravca povinnosť poskytnúť náhradu cestujúcim v prípade, ak im bol odmietnutý nástup do lietadla z dôvodu reorganizácie ich letu ako následok štrajku na letisku.

Náhrada za odmietnutie nástupu do lietadla sa týka nielen situácie prekročenia kapacity rezervácií, ale takisto situácií založených na iných dôvodoch, najmä prevádzkových.

Nariadenie v oblasti náhrady a pomoci cestujúcim definuje "odmietnutie nástupu do lietadla" ako odmietnutie leteckého dopravcu prepraviť cestujúcich proti ich vôli, hoci sa dostavili na nástup do lietadla včas a majú potvrdenú rezerváciu. Nariadenie však stanovuje prípady, keď takéto odmietnutie môže dopravca odôvodniť. S výnimkou týchto prípadov majú cestujúci právo na okamžitú náhradu, vrátenie ceny letenky alebo presmerovanie do cieľovej destinácie, ako aj právo na starostlivosť počas obdobia, keď čakajú na ďalší let.

V dôsledku konkrétnych prípadov z minulosti, napríklad štrajku zamestnancov letiska v Barcelone 28. júla 2006, keď musel byť zrušený pravidelný let leteckej spoločnosti Finnair z Barcelony do Helsínk, a následných súdnych sporov občanov s leteckou spoločnosťou, ESD na podnet zo strany Najvyššieho súdu vo Fínsku, v dnešnom rozsudku rozhodol, že pojem "odmietnutie nástupu do lietadla" zahŕňa situáciu prekročenia kapacity rezervácií v rámci letu, ale takisto situácie založené na iných dôvodoch, najmä prevádzkových.

Okrem toho Súdny dvor potvrdzuje, že vznik mimoriadnych okolností – ako je štrajk – vedúcich leteckého dopravcu k reorganizácií neskorších letov nemôže odôvodniť odmietnutie nástupu do lietadla ani ho neoslobodzuje od povinnosti poskytnutia náhrady cestujúcim, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla na jeden z letov uskutočnených po uvedených okolnostiach.

Súdny dvor zdôrazňuje, že mimoriadne okolnosti sa môžu týkať iba konkrétneho lietadla v konkrétny deň, čo nemôže byť prípad odmietnutia nástupu do lietadla z dôvodu reorganizácie letov, ktoré nasledovali po mimoriadnych okolnostiach, ktoré sa dotkli predchádzajúceho letu.

Súdny dvor však pripomína, že tento záver nebráni tomu, aby leteckí dopravcovia následne požadovali náhradu škody od akejkoľvek osoby, ktorá spôsobila odmietnutie nástupu do lietadla, vrátane tretích osôb. Taká náhrada teda môže zmierniť alebo dokonca odstrániť finančnú záťaž, ktorú znášajú uvedení dopravcovia.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl