ŠÚSR:Podporuje posilnenie právomoci Eurostatu a sprísnenie štatistického dohľadu

Bratislava 10. júna (TASR) – Štatistický úrad (ŠÚ) SR podporuje zámer EÚ posilniť kontrolné právomoci Európskeho štatistického úradu (EUROSTAT) voči členským štátom. Reaguje tak na utorkovú (8.6) dohodu ministrov financií o sprísnení štatistického dohľadu v rámci európskej 27-ky. Podľa nových platných pravidiel bude môcť Eurostat hodnotiť kvalitu získavania dát za danú krajinu a skontrolovať, či tieto dáta zodpovedajú skutočnosti.

"Zvýšenie kontrolných právomocí Eurostatu vníma úrad aj ako posilnenie pozícií národných štatistických systémov v procese skvalitňovania zberu štatistických údajov a informácií, ktoré sú relevantné pre rozhodovanie a riadenie štátu," uvádza sa v stanovisku ŠÚ SR, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Eva Kelemenová.

Vyhodnotenie štatistík národnými štatistickými orgánmi, vyplývajúcich z rozpočtu a ekonomickej aktivity v jednotlivých štátoch, sa spochybnilo po skúsenostiach s Gréckom, kde autority v minulosti skresľovali údaje. Novej smernici dá zelenú až ďalšie zasadnutie ministrov, predtým však musí k celej veci zaujať postoj Európsky parlament.

Odborníci Eurostatu kontrolujú štatistikov a posudzujú správnosť ich postupov pri rôznych príležitostiach. V 5-ročných intervaloch posudzujú zdroje a metódy zostavovania národných účtov. V kratších intervaloch overujú výsledky pri procedúrach nadmerného deficitu a dlhu. Okrem iného posudzujú aj realizáciu jednotlivých grantových projektov, ktoré slúžia na rozvoj štatistického systému.

Pracovníci Eurostatu kontrolovali údaje a informácie zo ŠÚ SR obzvlášť dôkladne pred vstupom Slovenska do eurozóny. Žiadna z týchto misií ani kontrol podľa úradu nemala podstatné pripomienky alebo výhrady voči výsledkom práce.

atk sb zll