Švajčiari ustupujú v otázke imigračných kvót

Autor: criminalatt, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Európska komisia tento krok „uznala“, ale dodala, že z dlhodobého hľadiska je potrebné prijať riešenie, ktoré by výsledok februárového protiimigračného referenda zvrátilo.

Bern minulý rok vo februári vyhlásil že nemôže podpísať úpravu dohody, ktorá by rozširovala voľný pohyb osôb aj na občanov Chorvátska. Toto rozhodnutie nasledovalo po referende z 9. februára, v ktorom sa väčšina obyvateľov krajiny vyjadrila za znovuzavedenie imigračných kvót pre občanov EÚ.

Švajčiarsko je na základe bilaterálnych zmlúv povinné otvoriť svoj pracovný trh chorvátskym občanom v horizonte najbližších 10 rokov, počnúc 1. júlom 2014.

EÚ 16. februára vyhlásila, že v reakcii na výsledky referenda pozastavila vyjednávania o účasti Švajčiarska na výskumných a vzdelávacích grantových programoch Erazmus + a Horizont 2020.

Krok švajčiarskej vlády povoliť vstup Chorvátov na svoj pracovný trh je zase súčasťou plánovaných opatrení na zlepšenie vzťahov s EÚ, najmä pri témach ako sú napríklad energetické dodávky, výskum a vzdelávanie.

„Toto rozhodnutie demonštruje, že Federálna rada chce posúvať a koordinovať súčasné a budúce rokovania o rôznych európskych politických oblastiach, pričom chce dosiahnuť najlepší možný výsledok pre Švajčiarsko,“ vyhlásila švajčiarska vláda.

Podľa švajčiarskej vlády sa na Chorvátov uplatní osobitný režim kvót.

Okrem uvoľnenia pracovného trhu pre Chorvátov a uznávaním ich kvalifikácií, švajčiarska vláda vyplatí Chorvátom 45 miliónov švajčiarskych frankov, ako tzv. príspevok k rozšíreniu, alebo výdavky na redukciu hospodárskych a sociálnych nerovností po rozšírení.

Podľa agentúry Moody´s, obmedzovanie imigrácie poškodí švajčiarsku ekonomiku a hlavne jej bankový sektor. Švajčiarsko má tri roky na implementáciu odhlasovaných kvót.

Vláda informovala, že vytvorí implementačný plán do konca júna a návrh zákona predloží do konca roka.

Komisia si „všimla“ snahu švajčiarskej vlády umožniť Chorvátom vstup na svoj pracovný trh a tiež poskytnúť Chorvátom finančné príspevky na rozšírenie.

Hovorkyňa Komisie Pia Ahrenkilde Hansen povedala, že Komisia uznáva, že Švajčiarsko pokračuje vo svojich záväzkoch týkajúcich sa garantovania práv občanov EÚ, ktorý žijú a pracujú v Švajčiarsku. To však podľa nej nie je dlhodobé riešenie porušovania dohody o voľnom pohybe osôb.

Mandát na rokovania medzi EÚ a Švajčiarskom by mal byť schválený na ďalšej schôdzke ministrov 12. mája. Rozhovory by sa mali dotknúť aj ďalšej účasti Švajčiarska na vnútornom trhu EÚ, so zameraním na vyjednávanie o dohode o elektrine, povedala hovorkyňa Komisie.

Hovorkyňa Vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Maja Kociancic povedala, že plná účasť Švajčiarska v programoch Erasmus+ a Horizon 2020 naďalej nebude možná.  Švajčiarske organizácie a výskumníci sa však budú môcť do programov zapojiť ako účastníci „tretích krajín“.