Švédsko vyzvalo EK, aby vypracovala spoločnú stratégiu riešenia rómskej otázky

Štokholm 30. júla (TASR) – Švédska vláda vyzvala Európsku komisiu, aby vypracovala spoločnú stratégiu na riešenie neutešenej situácie Rómov v Európe.

Švédska ministerka pre európske záležitosti Birgitta Ohlssonová a ministerka pre integráciu Nymako Sabuniová v liste adresovanom Európskej komisii navrhli okrem iného vypracovanie záväzného akčného plánu na garantovanie ľudských práv pre Rómov na území Európskej únie.

Súčasťou tohto akčného plánu by mali byť opatrenia v oblasti bývania, vzdelávania a pracovných príležitostí pre Rómov.

Ak by Európska komisia v tejto veci nekonala, mieni Švédsko tému posunúť na rokovanie Rady EÚ na úrovni ministrov, vyplýva zo stanoviska oboch ministeriek.

Iba niekoľko hodín pred zverejnením ich iniciatívy označila pracovná skupina, ktorú zriadila pre danú oblasť švédska vláda pred troma rokmi, aktuálnu situáciu Rómov vo Švédsku za zahanbujúcu a vyzvala vládu, aby konala v záujme jej zlepšenia.

5 le hy