Topolánek: Zastavenie rozširovania je „cesta do pekla“

Foto: Flickr (karmablue)

Mirek Topolánek sa takto vyjadril v chate v reakcii na otázku portálu EurActiv. „Občania krajín, ktoré sú proti ďalšiemu rozširovaniu EÚ sa stavajú proti základnej idei Európskeho spoločenstva. Civilizačná misia rozšírenia priestoru bezpečnosti, prosperity a slobody musí pokračovať keďže sú to hodnoty, na ktorých bola EÚ založená. Stavanie nových železných opôn, bariér a múrov je cestou do pekla,“ napísal Topolánek.

V alúzii na citát Winstona Churchilla, podľa Topolánka bez postupného integrovania západného Balkánu a trvania na plnení kodanských kritérií pre pristúpenie spôsobíme „nový problém v podbrušku EÚ“.

V krátkodobom horizonte ponúka EÚ realistickú perspektívu členstva v EÚ len Chorvátku. Konkrétne vyhliadky Srbska, Albánska Čiernej Hory, Macedónska sú zatiaľ v nedohľadne. Topolánek, ktorý sa práve vrátil s turné po regióne je silným zástancom štedrejšieho prístupu k západnému Balkánu.

Topolánek tvrdí, že jeho prístup v skutočnosti reprezentuje väčšinový názor v EÚ.

  • „Výhrady voči rozširovaniu ma urážajú“

„Výhrady niektorých európskych občanov voči ďalšiemu rozširovaniu EÚ sú pre mňa urážkou, pretože Česká republika vstúpila do EÚ len pred piatimi rokmi. Za bránami EÚ je mnoho ľudí, ktorí boli podobne pod jarmom komunistického totalitárneho režimu a napriek tomu veria v rovnaké hodnoty ako my. Čo nám dáva právo nedať im aspoň šancu?“, pýtal sa Topolánek.

Tvrdenie, že nechuť k urýchleniu prístupového procesu nováčikov je v EÚ je minoritný názor potvrdil včera nemenovaný diplomat z veľkej krajiny EÚ na príklade Čiernej Hory. Podľa neho sú Nemecko a Holandsko vo svojom postoji neotvárať prístupové rokovania s Podgoricou izolované, pretože nemajú presvedčivé argumenty.

Európska komisia vyzvala ministrov zahraničia EÚ, aby dali zelenú vypracovaniu stanoviska (avis) na podanie oficiálnej žiadosti Čiernej Hory o členstvo v EÚ v decembri minulého roka. Podľa zaužívanej procedúry musí Rada poveriť Komisu, aby vypracovala stanovisko, na základe ktorého potom Rada rozhoduje o udelení kandidátskeho štatútu. 

„Jedna vec je ak existuje bilaterálny problém, ktorý brzdí prístupový proces, čo je prípad Chorvátska a Slovinska alebo Macedónska a Grécka. Iná vec je ak je tu nechuť len z dôvodu politickej citlivosti“, povedal diplomat. Dodal, že nedať na Rade ministrov zahraničia (16. a 17. marca) súhlas pre avis by bol „zlý signál“.

Ak sa budúci týždeň neprijme žiadne rozhodnutie, otázka bude ponechaná na agendu GAERC v Luxemburgu 27. a 28. apríla.