Trh s elektrinou na Slovensku čaká niekoľko významných zmien

Konkurencia na slovenskom trhu s elektrinou rastie. „Pojem alternatívny dodávateľ postupne stráca zmysel. Títo dodávatelia získali už tak veľký počet zákazníkov, že ich môžeme zaradiť do jednej rady s tradičnými dodávateľmi,“  vyhlásil na Jarnej konferencii SPX 2010 Michal Bella, poverený riadením obchodnej platformy SPX. Kým podľa „Správy o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom za rok 2009 a o opatreniach na ich dodržiavanie“ spracovanej slovenským regulátorom bola v roku 2008 zaregistrovaná zmena dodávateľa na 3815 a v roku 2009 na 14721 odberných miestach, pre rok 2010 je toto číslo podľa odhadov dodávateľov už viac ako dvojnásobné.

Slovenský trh s elektrinou čakajú v blízkej doby niektoré zásadné zmeny: „Predovšetkým bude zriadený OKTE – Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Pripravuje sa aj nový režim aukcie cezhraničných kapacít na prenos elektriny s Maďarskom, nový systém nominácie cezhraničných kapacít a uvažujeme aj o zmenách vo vnútrodennom cezhraničnom obchode na hranici s Českou republikou,“ uviedol Jaroslav Kubinec (Slovenská elektrizačná a prenosová sústava).

V rámci konferencie zaznela aj požiadavka na vznik výboru alebo komisie zostavenej z odborníkov z každej oblasti energetiky, ktorá by sa stala trvalým partnerom pre vládu i regulačný úrad hlavne pri tvorbe novej legislatívy a regulačných rozhodnutí. Veľa zákonov a nariadení sa totiž rieši v skrátenom pripomienkovom konaní, pričom mnohé návrhy nie sú dostatočne dobre spracované. „Nápad zostaviť takýto výbor pre trh, ak to tak môžem nazvať, je tu už dávno. Doteraz však nedošlo k jeho realizácii,“ povedal Miroslav Škorník z Ministerstva hospodárstva SR. Ako dodal, dúfa že v dohľadnej budúcnosti by mohol vzniknúť. 

Ako problém označili niektorí diskutujúci absenciu možnosti obchodovať za záporné ceny, hlavne v situácii, kedy sa očakáva prírastok elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorý sú distribučné spoločnosti povinné vykúpiť. V niektorých hodinách tak môže dôjsť k vysokým prebytkom výroby nad spotrebou, ktoré nebude nikto ochotný za kladné ceny odkúpiť.

Konferenciou rezonovali tiež problémy súvisiace so zmenou regulovaných výkupných cien elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov, hlavne slnečnej. „Nie je fér, aby sa ceny stanovené a platné na celý rok dodatočne upravovali a to dokonca v priebehu ich platnosti, kedy už je rozbehnutých množstvo projektov. Ak sa to udeje, opäť vyženieme zo Slovenska investorov,“ skonštatoval nezávislý odborník v energetike František Pecho.

9. konferencia SPX zameraná na obchodovanie s elektrinou na liberalizovanom slovenskom trhu sa konala v dňoch 10. a 11. Júna 2010 v Podbanskom. Konferencie sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov. V panelových blokoch sa diskutovalo o technických aspektoch obchodovania s elektrinou, legislatívnom prostredí a aktuálnej situácii na trhu.