TRICHET: Nastavenie úrokových sadzieb v eurozóne je primerané

Frankfurt nad Mohanom 8. júla (TASR) – Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) v súlade s očakávaniami trhu ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na rekordnom minime 1 %. ECB nezmenila ani depozitnú sadzbu, ktorá zostáva na 0,25 %, a ani jednodňovú refinančnú sadzbu, ktorá je stále na úrovni 1,75 %.

Prezident ECB Jean Claude-Trichet na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov ECB uviedol, že nastavenie úrokových sadzieb je primerané. Rada na základe nových informácií a analýz, ktoré mala k dispozícii od svojho júnového stretnutia (10. 6.), počíta iba s miernym rastom inflácie v strednodobom horizonte relevantnom pre menovú politiku. Jednou z príčin sú nízke inflačné tlaky na domácom trhu.

Menová analýza tiež potvrdzuje nízke strednodobé inflačné očakávania. Hlavným argumentom je nízky rast objemu peňazí v obehu a úverov. "Celkovo očakávame zachovanie cenovej stability v strednodobom horizonte, čo podporí kúpnu silu domácností v eurozóne," uviedol Trichet.

ECB očakáva, že ekonomika eurozóny mierne vzrastie. Oživenie je však podľa Tricheta stále nerovnomerné, pričom ekonomické prostredie je naďalej poznačené vysokou neistotou.

Ekonomika eurozóny sa dostala z recesie v polovici vlaňajška. Hrubý domáci produkt (HDP) regiónu sa na medzikvartálnej báze v 1. štvrťroku 2010 zvýšil o 0,2 %. Posledné makroekonomické ukazovatele podľa Tricheta signalizujú, že počas jari sa oživenie ekonomiky posilnilo.

"Pokračujúce zotavovanie na globálnej úrovni a jeho vplyv na dopyt po exporte z eurozóny spoločne s akomodatívnou menovou politikou a opatreniami, prijatými na obnovenie hladkého fungovania finančného systému, by mali podporiť ekonomiku eurozónu. Oživenie ekonomickej aktivity však zrejme utlmí korekcia bilancií v rôznych sektoroch a slabé vyhliadky trhu práce."

Medziročná inflácia sa v júni mierne spomalila na 1,4 % po 1,6 % v máji. ECB predpokladá, že harmonizovaný index spotrebiteľských cien bude v najbližších mesiacoch mierne rozkolísaný s miernou rastovou tendenciou ku koncu roka. Trichet uviedol, že inflácia by mala zostať nízka aj počas roka 2011.

Trichet tiež privítal rozhodnutie Európskej rady, s ktorým súhlasili aj príslušné banky, zverejniť individuálne výsledky záťažových testov bánk Európskej únie (EÚ), realizovaných Výborom európskych bankových dohľadov (CEBS). Testy by podľa neho mohli prispieť k zlepšeniu fungovania trhov.

"Bude treba prijať primerané opatrenia tam, kde to bude potrebné. Zdravé bilancie, efektívny manažment rizík a transparentné a stabilné podnikateľské modely sú kľúčové pre posilnenie odolnosti bánk voči šokom a zabezpečenie adekvátneho prístupu k financovaniu, čo znamená, že zároveň kladú základ pre udržateľný rast, tvorbu pracovných miest a finančnú stabilitu."

Pokiaľ ide o fiškálnu politiku, vlády sa podľa ECB musia sústrediť na zabezpečenie udržateľnosti verejných financií. V súčasnosti musia všetky krajiny eurozóny minimálne plniť plány konsolidácie verejných financií, ktoré predložili Európskej komisii (EK). V niektorých prípadoch budú potrebné ambicióznejšie ciele v oblasti úspor. "Všetky krajiny musia špecifikovať dôveryhodné korekčné opatrenia, ktoré budú dostatočné pre dosiahnutie ich fiškálnych cieľov v rokoch 2010, 2011 a neskôr."

Informovala o tom ECB.

12 lom gl