Trinásť štátov vráti do rozpočtu EÚ nesprávne použité eurofondy v agrorezorte

Brusel 7. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že podľa jej výpočtov by viaceré členské štáty EÚ mali vrátiť nevyčerpané fondy z oblasti poľnohospodárstva v celkovej výške 215 miliónov eur. Dôvodom je nezlučiteľnosť použitých kontrolných mechanizmov pri agrárnych výdavkoch s legislatívou EÚ.

Komisia zároveň uviedla, že niektoré štáty už medzičasom nevyčerpané sumy vrátili. A keďže EK musela časť prostriedkov z toho sektora znovu použiť v prospech Španielska na základe súdneho rozhodnutia o predošlom nesprávnom výpočte, celková suma, ktorú musia členské štáty vrátiť, je oveľa nižšia, a to okolo 94 miliónov eur. Peniaze sa vrátia priamo do rozpočtu EÚ, oznámila komisia.

Členské štáty, ktoré čerpajú európske fondy pre oblasť poľnohospodárstva, sú zodpovedné za mechanizmy na kontrolu výdavkov, ktoré musia byť v súlade s princípmi spoločnej poľnohospodárskej politiky. Komisia sa tak chce uistiť, že poskytované eurofondy boli použité tým správnym spôsobom.

Podľa oznámenia komisie v zmysle platnej procedúry by časť eurofondov z agrorezortu malo vrátiť 13 členských krajín EÚ: Grécko, Francúzsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko.

EK vykonáva každý rok vyše 100 auditov v členských krajinách zameraných na kontrolu čerpania eurofondov v tejto oblasti a správnosti ich kontrolných mechanizmov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop