Turci nedôverujú Európskej únii

turecko

 

Pozadie:

Po dlhom váhaní boli 3.októbra 2005 zahájené prístupové rokovania s Tureckom. V júni tohto roku boli spustené jednania o jednotlivých kapitolách acquis communitaire. Celý proces potrvá pravdepodobne najmenej desať rokov a rozhodne nebude ukončený pred rokom 2013, keď sa končí súčasný finančný rámec EÚ. Európsky parlament hlasoval dňa 4. septembra 2006 o posudku týkajúcom sa pokroku Turecka na ceste k vstupu do Európskej únie. Zo správy vyplýva, že Turecko dosiahlo len nedostatočné zlepšenie v oblasti slobody vyznania, práv menšín, korupcie a násilia páchanom na ženách.

Otázky:

Ankarský denník Milliyet svojou štúdiou podložil klesajúci záujem Turkov o vstup do Európskej únie. Tretine tureckej populácie je otázka prístupu k EÚ ľahostajná, 25,6% je proti a len 32,2% vstup podporuje. Ide o vysoký pokles oproti predošlým rokom, keď vstup podporovalo 67,5% v roku 2004, respektíve 57,4% o rok neskôr. Dôvodom je únava tureckej verejnosti z pomaly postupujúcich jednaní, ale tiež z odporu niektorých európskych štátov.

Štúdia prichádza v čase, keď Brusel nalieha na Ankaru, aby zintenzívnila reformy a urobila ústupky v spore okolo Cypru, ak sa chce vyhnúť možnému zastaveniu rozhovorov neskôr v priebehu roka. Prieskum sa uskutočnil koncom septembra, odkedy negatívne nálady proti EÚ v Turecku ešte znásobil zákon prijatý francúzskym parlamentom, ktorý kriminalizuje popieranie genocídy Arménov Osmanskou ríšou počas prvej svetovej vojny. Francúzsko stojí na prvom mieste medzi krajinami ku ktorým Turci nemajú dôveru (76,1%). Za najmenej priateľský štát považujú USA (78,5%), na druhom mieste skončilo Grécko so 78,1%. Pre porovnanie, napríklad Irán považuje za nepriateľskou krajinu 43,1% opýtaných.

Prieskum okrem toho ukázal, že 76,5 percenta Turkov očakáva v budúcnosti prísne podmienky zo strany EÚ, ktorej dôveruje len 7,2 percenta respondentov.

Stanoviská:

Jednotlivé štáty zaujímajú k vstupu Turecka do EÚ rozdielne postoje. Grécko jeho pristúpenie podporuje, zastáva totiž názor, že je lepšie mať Turecko v klubu než mimo neho. Bývalý grécky minister obrany Yannos Papantoniou vyhlásil: „Jednoducho veríme, že ak a keď Turecko vstúpi do Európskej únie, bude nútené zachovávať určité pravidlá a hodnoty. To samo o sebe vyrieši väčšinu našich problémov.“

Nemecko je naproti tomu v tejto otázke kritické. Vládnica kresťansko-demokratická strana Angely Merkel odmieta plné členstvo a navrhuje „privilegované partnerstvo“. Je však nutné podotknúť, že Turecko zostáva pre Nemecko dôležitým obchodným partnerom. Smeruje sem 17% nemeckého exportu, zatiaľčo 14% tureckého exportu ide do Nemecka.

Hoci sa francúzsky prezident Jacques Chirac stavia za plnohodnotné pristúpenie Turecka k EÚ, referendum z mája 2005 ukázalo, čo si o tejto otázke myslí francúzska verejnosť. Najhorúcejší kandidát prezidentských volieb 2007, Nikolas Sarkozy, je tvrdým odporcom tureckého členstva.

Spojené štáty podporujú členstvo Turecka v EÚ, keďže pristúpenie väčšinove moslimského štátu do štruktúr postavených na kresťanských hodnotách, môže predstavovať model pre celý islamský svet.

Ďalšie kroky:

Komisia vydá 8. novembra hodnotiacu správu o prístupových rokovaniach s Tureckom.