Turecko rokuje o ďalších dvoch kapitolách

Recep Tayyip Erdogan

Krátka správa

Portugalské predsedníctvo otvorilo 19. decembra 2007 rozhovory s Tureckom v dvoch ďalších prístupových kapitolách. Rokovať sa tak bude o téme transeurópskych sietí (TEN) a ochrane spotrebiteľa a zdravia.

Olli Rehn neskrýval svoje potešenie, že prístupový proces s Tureckom prebieha normálnou procedúrou. Deje sa tak aj napriek nie vždy jednoduchému postoju Francúzska voči rozšíreniu Spoločenstva. Potvrdením toho, že EÚ s Tureckom počíta, má byť aj plánovaná návšteva predsedu Európskej komisie, José M. Barrosa, v tejto krajine začiatkom budúceho roka.

Otvorenie dvoch ďalších kapitol nezažehnalo celkové napätie, ktoré panuje medzi EÚ a Tureckom. Dôvodom je minulotýždňové uznesenie sa ministrov zahraničia EÚ-27, podľa ktorého Turecko (a ďalšie kandidátske krajiny) nebude pozývané na “konferenciu o pristúpení”, ale o kapitolách sa bude diskutovať na “medzivládnej konferencii.” Ide o výsledok diplomatického tlaku Francúzska (EurActiv 12/12/07).

Turecko však vidí konferenciu svojou optikou. Ali Babakan, turecký minister zahraničia a hlavný vyjednávač s EÚ, 19.12. povedal, že rokovaciu platformu vníma ako “prístupovú konferenciu.” Znovu zopakoval, že oboma stranami zdieľaný cieľ je pristúpenie. Vyzval teda členské krajiny, aby “sa pevne postavili proti úsiliam o zmenu tohto cieľa.”

Zatiaľ čo sa politickí lídri doťahujú o slovíčka, podpora tureckej verejnosti pre členstvo v EÚ klesá. Nový prieskum Eurobarometer, ktorý vykonala spoločnosť TNS, poukazuje na dramatický pokles podpory. Len 53% Turkov sa domnieva, že by ich krajina z členstva v EÚ profitovala. Pre porovnanie: počas jesene 2007 takúto vieru zdieľalo 62% respondentov. Podľa Babakana, skepsa tureckej verejnej mienky pramení predovšetkým z vyjadrení a prejavov francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho na adresu Turecka.

Luis Amado, portugalský minister zahraničia, je týmto vývojom “znepokojený.” Hovorí: “Na strategickej a politickej úrovni jestvuje potreba udržať proces v chode a vytvoriť novú atmosféru.”

Turecko očakáva, že k otvoreniu ďalších 2-3 kapitol dôjde v prvej polovici roka 2008, teda počas Slovinského predsedníctva. Pre Turecko bude ale komplikovanejšou druhá polovica budúceho roka, kedy sa úlohy predsedajúcej krajiny chopí Francúzsko. Francúzske predsedníctvo bude zrejme oveľa náročnejším partnerom prístupových rokovaní než predsedníctva pred ním a po ňom.