Turecko sa zapojilo do programu konkurencieschopnosť

Krátka správa

Rámcový program konkurencieschopnosť a inovácie (The Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) si kladie za cieľ podporovať konkurencieschopnosť európskych podnikov. CIP sa delí na tri operačné programy:

  • rámcový program podnikanie a inovácie,
  • podporný program pre informačné
  • komunikačné politiky a program inteligentnej energie – Európa.

Jeho rozpočet pre obdobie 2007 – 2013 predstavuje 3,6 mld. eur.

Do programu CIP sa zapojili všetky členské krajiny EÚ. Program je rovnako otvorený aj kandidátom. V októbri 2007 sa do neho aktívne zapojilo Chorvátsko a Macedónsko.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel, Günter Verheugen, a veľvyslanec Turecka pri Európskych spoločenstvách, Volkan Bozkin, podpísali 12. februára 2008 memorandum. Dokument umožní Turecku zapojiť sa do operačného programu podnikania a inovácií.

Turecko sa bude okrem iného môcť deliť o skúsenosti z podnikateľského sektora so všetkými členskými štátmi EÚ. Rovnako aj spätná výmena informácií pomôže ďalšiemu rozvoju konkurencieschopnosti malých a stredných tureckých firiem. Tie sú chrbticou tamojšej ekonomiky a majú silné postavenie nielen na regionálnych trhoch, ale aj na trhu EÚ.

Günter Verheugen turecké rozhodnutie zapojiť sa do CIP privítal a povedal: „Obchod a predovšetkým malé a stredné podniky budú z tejto účasti získavať. V tomto kontexte som rád, že sa Turecko pripojilo aj k Európskej sieti podnikateľov… Dúfam, že toto rozhodnutie bude mať i politický dopad a ešte viac zblíži Turecko s EÚ.“

EÚ je najväčším obchodným partnerom Turecka. Na druhej strane krajina predstavuje pre EÚ 5. najväčší trh, kam európske firmy vyvážajú svoje výrobky.