TVEL a Slovenské elektrárne uzatvorili dlhodobú zmluvu na dodávky jadrového paliva

Podľa kontraktu uzatvoreného na obdobie 2012 – 2017 dodá spoločnosť TVEL Slovenským elektrárňam rozbehové súbory palivových článkov a ďalších päť kompletných súborov pre nasledujúce výmeny paliva.

Pre bloky jadrovej elektrárne Mochovce sa bude dodávať modernizované palivo so  zvýšeným obohatením, ktoré umožňuje zvýšiť ekonomickú efektivitu vďaka väčšej hĺbke vyhorenia paliva a dlhším cyklom. Tieto dodávky sú možné vďaka finančným zdrojom, ktoré TVEL v rámci dlhodobých kontraktov alokuje.

Spoločnosť TVEL ponúka v rámci kontraktu aj celý balíček súvisiacich služieb a opcií vrátane flexibility a moderných technologických služieb.

Podpísanie zmluvy je ďalším príkladom kontinuálnej  a vzájomne výhodnej spolupráce medzi spoločnosťami TVEL a Slovenské elektrárne. Spoľahlivé a bezpečné dodávky paliva boli hlavným dôvodom pre rozšírenie partnerstva založeného na dlhodobej vzájomnej dôvere.

Rusko a Slovensko majú veľký potenciál pre spoluprácu, predovšetkým vďaka prehlbovaniu a rozširovaniu partnerstva medzi spoločnosťami TVEL a Slovenské elektrárne pri príležitosti nových projektov. Reformy, ktoré boli uskutočnené v ruskom odvetví jadrovej energetiky vrátane reorganizácie spoločnosti TVEL do ucelenej spoločnosti dodávajúcej jadrové palivo, poskytne zahraničným partnerom nové príležitosti.