Učiť sa, učiť sa, učiť sa

Krátka správa

Slovenský eurokomisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ apeloval na zvyšovanie úrovne vzdelávania učiteľov, ktorá je v krajinách EÚ nedostatočná. Kvalitnejšie vyučovanie, ktoré zahŕňa používanie najdostupnejších technológií vo vyučovacom procese, je podľa neho kľúčové pri udržiavaní konkurencieschopnosti EÚ. Komisia preto členským štátom EÚ odporúča zlepšiť prístup k vedomostiam a pedagogickým zručnostiam pre učiteľov a podporovať ich sústavné vzdelávanie.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval opakovane k navýšeniu finančných prostriedkov do oblasti podpory výskumu a vývoja. Investície do tejto oblasti by podľa predstáv EHSV mali v roku 2010 dosiahnuť 3 % HDP Únie.

Do tendra o eurokampaň prihlásilo svoje súťažné projekty šesť subjektov. Posúdenie jednotlivých projektov a vyhlásenie víťaza by malo podľa splnomocnenca vlády pre euro Igora Baráta prebehnúť do konca tohto týždňa.   

Z výsledkov prieskumu INEKO a Klubu ekonomických analytikov, ktorého sa zúčastnilo 14 ekonomických analytikov, vyplýva, že pravdepodobnosť prijatia eura v stanovenom termíne sa zvýšila na 78 %.

Odvčera platí v celej EÚ zákaz dovozu surového mäsa, živého hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz ako aj mliečnych produktov z Veľkej Británie. Embargo sa nevzťahuje na Severné Írsko.

Predseda srbskej Rómskej strany Srdjan Šajn v súvislosti s repatriáciou srbských Rómov z krajín EÚ vyzval vládu v Belehrade na vypracovanie akčného plánu starostlivosti o 50 000 Rómov s takýmto osudom.