Učitelia zo šestnástich európskych krajín finančne priamo doplácajú na krízu

Brusel 5. októbra (TASR) – Šestnásť európskych krajín znížilo alebo zmrazilo platy učiteľov v reakcii na pretrvávajúci hospodársky pokles, uviedla dnes Európska komisia (EK) pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Podľa správy EK sú rozpočtovými obmedzeniami a úspornými opatreniami najviac postihnutí učitelia v Írsku, Grécku, Španielsku, Portugalsku a Slovinsku. Platy učiteľov v Bulharsku, na Cypre, v Estónsku, vo Francúzsku, v Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Spojenom kráľovstve, Chorvátsku a Lichtenštajnsku sa znížili mierne alebo zostali na rovnakej úrovni.

Správa Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe, 2011/2012 však takisto ukazuje, že v štyroch krajinách, a to v Českej republike, Poľsku, na Slovensku a Islande sa platy učiteľov od polovice rokov 2010 zvýšili, zatiaľ čo platy v Rumunsku sú v súčasnosti na takmer rovnakej úrovni ako pred začiatkom krízy.

„Platové a pracovné podmienky učiteľov by mali byť najvyššou prioritou, aby sa do tohto povolania prilákali a udržali v ňom tí najkompetentnejší," uviedla komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrulla Vasiliová.

Podľa slov komisárky však prilákanie najlepších učiteľov nie je iba o plate, ale je zároveň nevyhnutné, aby boli učebne dobre vybavené a aby sa učitelia mohli podieľať na modernizácii učebných osnov a tiež na vzdelávacích reformách.

Zo správy vyplýva, že od polovice rokov 2010 si hospodárska kríza vybrala na platoch učiteľov svoju daň, keďže rastúci počet krajín znížil platy aj príplatky, akými sú náhrady mzdy za dovolenku a prémie.

V Európe je maximálny plat učiteľov s dlhoročnou praxou vo všeobecnosti dvojnásobný v porovnaní s minimálnym platom začínajúcich učiteľov. Avšak vzhľadom na to, že dosiahnuť maximálny plat trvá v priemere 15 až 25 rokov, vzdelávacie organizácie sa obávajú, že to mladých ľudí odradí od výkonu tohto povolania.

Nástupné platy učiteľov sú síce často málo atraktívne, keď však zoberieme do úvahy príplatky za ďalšie povinnosti alebo prácu nadčas, väčšina platov sa v mnohých krajinách približuje k zákonom stanovenej maximálnej úrovni pre učiteľov.

Viacero krajín čelí nedostatku učiteľov a má obavy v súvislosti so starnutím pracovnej sily.

Správa EK takisto odhaľuje, že pokým všetky krajiny tvrdia, že najvyššou prioritou je zlepšovanie výsledkov žiakov a študentov, iba polovica krajín, ktorých sa správa týka, poskytuje príplatky učiteľom na základe ich pozitívnych výsledkov alebo výsledkov študentov (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo – Anglicko a Wales; Severné Írsko a Turecko).

Výročná správa obsahuje porovnávací prehľad platov v 32 európskych krajinách (členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko a Turecko). Vzťahuje sa na plne kvalifikovaných učiteľov a riaditeľov škôl na predprimárnej, primárnej, nižšej sekundárnej a vyššej sekundárnej úrovni vzdelania, ktorí pracujú na plný pracovný čas.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh