Ukrajina pohoršená vyjadreniami komisárky Ferrero-Waldner

Krátka správa

Komisárka pre vonkašie vzťahy a Európsku politiku susedstva, Benita Ferrero-Waldner, v rozhovore pre isté ukrajinské noviny uviedla, že podpis dohody o zjednodušení vízového procesu s Ukrajinou závisí od toho, či Ukrajina zruší víza pre Bulharov a Rumunov.

Takéto slová vyvolali na Ukrajine značnú nevôľu. Ukrajina zrušila víza pre občanov členských štátov EÚ v roku 2005. Ako zdôraznil Roman Špek, veľvyslanec Ukrajiny pri Európskych spoločenstvách, Ukrajina tak urobila z vlastnej vôle. Podľa jeho slov to ale nie je dôvodom pre automatické odpustenie vízovej povinnosti aj pre nové členské štáty Rumunsko a Bulharsko, ktoré sa stali súčasťou Únie v roku 2007.

Špek tiež uviedol, že problémom sa obe strany zaoberali na summite EÚ–Ukrajina, kde sa dohodlo, že zrušenie víz pre Bulharsko a Rumunsko sa udeje podľa ukrajinských interných procedúr. Podľa Špekových slov sa zrušenie víz udeje prostredníctvom unilaterálneho rozhodnutia. Veľvyslanec trvá na tom, že to nemá nič spoločné so vzťahmi EÚ – Ukrajina.

Komisárka Ferrero-Waldner v ďalej v rozhovore dodala, že neschopnosť rozšíriť bezvízovú schému o nové krajiny ovplyvní autoritu prezidenta, premiéra aj samotnej Ukrajiny.

Ukrajina sa napriek tomuto nedorozumeniu nevzdáva nádeje na skoré podpísanie dohody o rýchlejšom vydávaní víz, teda podobnej zmluvy, akú s EÚ nedávno podpísali krajiny Západného Balkánu.