Únia prehodnotí vzťahy s najbližším okolím

Federica Mogheriniová a Johannes Hahn, (zdroj: Európska komisia)

Európska komisia včera spustila konzultáciu k úprave európskej susedskej politiky (ESP). Podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová na tlačovej konferencii čelila otázkam, či bola ESP doteraz naivná alebo konfrontačná.

Šéfka európskej diplomacie uviedla, že by voči ESP nebola „príliš kritická“. Vysvetlila, že nasledujúce mesiace odhalia limity susedskej politiky, vrátane možného podcenenia konfliktu na Ukrajine.

Susedská politika sa podľa nej posunie od hodnotenia pokroku zapojených krajín k väčšej spolupráci a dialógu rovnocenných partnerov.

„Čelíme spoločným význam v oblasti bezpečnosti, migrácie, energetiky, pri ochrane základných práv a v medzinárodnom obchode,“ dodala vysoká predstaviteľka.

„Rozvoj mieru, stability a prosperity na hraniciach je vo vlastnom záujme EÚ. Revízia nám pomôže účinnejšie pracovať na dosiahnutí týchto cieľov. Chcel by som vidieť vyrovnanejšie partnerstvo, ktoré prináša výsledky,“ povedal eurokomisár pre susedskú politiku a rozšírenie Johannes Hahn

Prostredie sa dramaticky zmenilo

Doterajší program spolupráce s desiatimi stredoeurópskymi a šiestimi východoeurópskymi krajinami zhodnotila Komisia v novom dokumente. V ňom tvrdí, že sa okolie EÚ dramaticky zmenilo nielen za 10 rokov od založenia susedskej politiky, ale aj za 4 roky od jej poslednej úpravy.

Ostatná revízia ESP prebiehala počas arabskej jari v roku 2011. Odvtedy prebieha v Sýrii občianska vojna, konflikt vypukol aj v Líbyi, Egypt prešiel zložitou politikou zmenou a časť Ukrajiny ovládli povstalci.

Komisia ďalej uvádza, že k susedom nemôže existovať spoločný prístup, zhodný pre všetkých. Zamýšľa sa preto nad možnosťou vytvoriť špecifický rámec pre južné a východné krajiny: „ESP nie vždy dokázala adekvátne odpovedať na nedávny vývoj a meniace sa ambície našich partnerov. Preto sa ani vlastné záujmy EÚ nie vždy naplnili.“

EK si tiež kladie otázku, ako sa by susedská politika ovplyvnila vzťah únie s Ruskom.

Predseda EK Jean-Claude Juncker prisľúbil, že sa konzultácia k susedskej politike uskutoční už v prvom roku mandátu novej Komisie. Zapojiť sa do nej do 30. 6. 2015 môžu orgány verejnej správy, zástupcovia komerčnej aj akademickej sféry, zainteresované organizácie aj široká verejnosť.