UniCredit Bank je novým partnerom portálu EurActiv.sk

Hospodárska nestabilita v Európe a kríza eurozóny priniesla zvýšený dopyt po ekonomickom spravodajstve z EÚ. Makroekonomické témy v európskom a slovenskom kontexte prináša EurActiv.sk v sekcii Ekonomika a euro, ktorá dlhodobo patrí medzi najčítanejšie sekcie portálu. Sekciu primárne zaujíma, pre aké politiky podpory rastu sa politici rozhodujú a na základe akých údajov.

Za jeden z kľúčových nástrojov, ktorý môže prispieť k oživeniu hospodárstva v Európe, sú považované inovácie. Sekcia Inovácie a tvorivosť mapuje politiky podpory prostredia priaznivého pre vznik start-upov, rizikový kapitál, kreatívny a kultúrny priemysel, podpory vedy a inovácií.

UniCredit Bank Slovakia ako súčasťou najsilnejšej bankovej skupiny v strednej a východnej Európe sa stala partnerom oboch sekcií na portáli EurActiv.sk. Vďaka tejto spolupráci bude môcť portál EurActiv.sk posilniť vizibilitu spomínaných tém v článkoch, rozhovoroch a analýzach.