Úspešná krajina potrebuje agendu toho, v čom je dobrá

Panel Research, Innovation, Digitalization Zdroj: AmCham

Európske štáty v súčasnosti hľadajú rovnováhu medzi fiškálnou konsolidáciou a podporou rastu. Ako odznelo v paneli náprava verejných financií sa má niesť v „inteligentnom“ duchu a nesmie byť na úkor inovácií, vedy či výskumu. Inteligentný rast by totiž mohol priniesť až 3,7 milióna nových pracovných miest. Je však nevyhnutné aj zvýšiť vplyv výsledkov výskumu, ktoré sa musia transformovať do nových produktov.

Podpora výskumu a vývoja podľa diskutujúcich nemusí byť len o nalievaní peňazí, ale aj o reforme systému, v ktorom sa realizujú. Panel zároveň poukázal na to, že intenzívnosť vedy a výskumu v danej krajine má priamy súvis s jej ekonomickým výkonom.

Vlády sa zároveň snažia o posilnenie konkurencieschopnosti. V tom by im pomohlo zlepšenie patentovania a verejného obstarávania, rozvoj investícií rizikového kapitálu a podpora inovatívnych malých a stredných podnikov.

V novom finančnom rámci európskeho rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 sa na spomínané oblasti zameria Horizont 2020. Bude podporovať excelentnosť a priemyselné líderstvo. Prioritu budú mať malé a stredné podniky a vysoko rizikový výskum.

Na národnej úrovni by podľa predbežných plánov mala vzniknúť Rada vlády pre inovácie podľa vzoru Fínska. Jej úlohou bude sledovanie finančných tokov v oblasti vedy, techniky a inovácií a tiež monitorovanie výziev. V príprave je aj stratégia pre vedu a výskum do roku 2020. Zmenou by malo prejsť aj regionálne školstvo, aby lepšie reagovalo na potreby trhu práce a zredukovali sa odbory pripravujúce nezamestnaných. Prioritou je aj zlepšenie intelektuálnej bezpečnosti štátu a transferu technológií.

Panelisti sa zhodli na veľkom ekonomickom potenciáli informačných a komunikačných technológií (IKT). Vzhľadom na to, že internet sprostredkuje obchod, komunikáciu či e-government (elektronické vykonávanie verejnej správy cez IKT)  je nevyhnutné budovať infraštruktúru nielen v mestách, ale aj na vidieku.

Pokiaľ ide o inovácie treba podľa panelistov hovoriť aj o slabých stránkach. Ide najmä o nedostatočné investície a nedokonalé právne rámce. Potrebné sú aj štrukturálne reformy v školstve a opatrenia na podporu mobility výskumných pracovníkov. Úplnou nevyhnutnosťou je však prepojenie biznis sféry so vzdelávaním a vedou.

Ako z panelu ďalej vyplynulo, úspešné krajiny musia mať národnú agendu toho, v čom sú dobré a zároveň musia inteligentne využívať technológie. Dôležité je pritom partnerstvo medzi verejnými a súkromnými subjektmi na konkrétnych projektoch. Treba sa však vždy pozerať aj na to, čo robia iné krajiny.

Panelisti zároveň upozornili, že o päť rokov tu budú úplne nové pracovné pozície, na ktoré dnes nikto ľudí nepripravuje. Mnoho z nich pritom bude súvisieť so rozpracovaní veľkého a rôznorodého druhu dát. Len na Slovensku v budúcnosti bude treba 15 tisíc IT odborníkov. Školy dnes produkujú ročne okolo 1500.

Pozície:

Ramiro Lafarga Brollo, CEO Telefónica Slovensko: „Pre nás ako telekomunikačnú spoločnosť sú inovácie každodennou súčasťou nášho pracovného života. Vzhľadom na kontinuálny technologický vývoj v sektore informačných a komunikačných technológií sa aj my neustále snažíme inovovať a zároveň prinášať tieto inovácie našim zákazníkom. Dalo by sa povedať, že v našom prípade ciele stratégie Európa 2020 či Digitálnej agendy napĺňame úplne mimovoľne, pretože sa primárne snažíme reflektovať potreby našich zákazníkov a zaujať ich niečím novým.“


Konferenciu Európa 2020 zorganizovala Americká obchodná komora (AmCham) na Slovensku v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Podujatie podporil zlatý sponzor IBM, strieborní sponzori Cisco, Telefónica a PwC a bronzoví sponzori Bekaert, Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava a Slovenské eletrárne.