V Bratislave sa zídu lídri zahraničnej politiky

Udalosť, ktorá bude prebiehať pod drobnohľadom zahraničných médií, zviditeľní slovenskú metropolu a celý stredoeurópsky región. Úspešný príbeh krajín strednej Európy vytvoril predpoklady pre ich aktívne formovanie európskej a aliančnej politiky, pričom momentálna politická konštelácia je jedinečnou príležitosťou ako toto postavenie využiť.

Bratislava bola v minulosti pre svojou strategickú polohu miestom medzinárodných kontaktov. Významná úloha stredovekej križovatky obchodných ciest, korunovačného mesta uhorských kráľov či svedka podpisu mierových dohôd prispela k vytvoreniu výnimočnej atmosféry.

Historický odkaz predurčuje Bratislavu k sprostredkovávaniu medzinárodnej diskusie. Mesto, v ktorom sa v roku 2005 uskutočnil samit Bush – Putin, či nedávne ministerské stretnutie NATO, bude mať znovu príležitosť predviesť v najlepšom svetle svoj potenciál lokality vhodnej pre kongresy a významné stretnutia politickej či odbornej verejnosti.

Bratislavské globálne bezpečnostné fórum GLOBSEC je najvýznamnejším pravidelným podujatím svojho druhu v strednej Európe a počas svojej existencie jeho brány prekročilo množstvo lídrov zahraničnej politickej, mimovládnej, akademickej, žurnalistickej a korporátnej sféry.

Práve v období slovenského predsedníctva V4, sprevádzaného maďarským a neskôr poľským predsedníctvom v EÚ, predstavuje GLOBSEC príležitosť artikulovať stredoeurópske postoje v kontexte európskych a transatlantických zahraničnopolitických, bezpečnostných či hospodárskych otázok.

Bratislavské globálne bezpečnostné fórum GLOBSEC 2011 zorganizuje Slovenská atlantická komisia 2. – 4. marca v exkluzívnych priestoroch Kempinski Hotela River Park spolu s Ministerstvom zahraničných vecí SR, Divíziou verejnej diplomacie NATO a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Oficiálny program a ďalšie informácie možno nájsť na webstránke konferencie www.globsec.org.

Súvisiace video: http://www.youtube.com/watch?v=JwZpoh2XFH0

Slovenská atlantická komisia

2. február 2011, Bratislava