V EÚ je 70 percent zamestnancov v sektore služieb, Slováci dominujú v priemysle

Brusel 5. októbra (TASR) – V roku 2011 až 70 percent zamestnaných ľudí v EÚ pracovalo v sektore služieb, uviedol dnes štatistický úrad EÚ, Eurostat. Najväčší počet zamestnancov v priemysle bol v Českej republike a na Slovensku.

Podľa prieskumu situácie na trhu práce v EÚ, takmer 70 percent pracujúcich ľudí, pričom ide o zamestnancov aj o samostatne zárobkovo činné osoby, pracovalo vlani v sektore služieb. V porovnaní s rokom 2000 ide o osempercentný nárast.

Z hľadiska rozdelenia na trhové a netrhové služby, počet pracujúcich prevládal v sektore trhových služieb (obchod, doprava, finančný sektor), kde pracovalo 39 percent ľudí. V sektore netrhových služieb (verejná samospráva, vzdelávanie, zdravotníctvo) bolo zamestnaných 30 percent zárobkovo činných osôb.

V priemyselnej oblasti a stavebníctve zarábalo 25 percent ľudí a v poľnohospodárstve zvyšných päť percent zamestnancov z EÚ.

Eurostat upozornil, že v roku 2011 išlo o veľké rozdiely medzi členskými štátmi z hľadiska rozloženia pracovnej sily. Napríklad v poľnohospodárstve bolo zamestnaných menej ako dve percentá obyvateľov Belgicka, Luxemburska, Malty, Nemecka a Spojeného kráľovstva, kým v Rumunsku sa agrárnej činnosti venovalo 29 percent zamestnancov.

V priemyselnej oblasti boli tiež značné rozdiely. Najmenší počet zamestnancov v tejto oblasti zaznamenalo Luxembursko (13 percent) a Holandsko (17 percent), pričom na opačnom konci boli Česi a Slováci so zamestnanosťou v priemysle na úrovni vyše 38 percent, respektíve viac ako 37 percent.

Oblasť trhových služieb bola vlani najlákavejšia pre pracujúcich v Írsku a na Cypre (45 percent), pričom najmenej osôb v tomto sektore zarábalo v Rumunsku (26 percent) a Poľsku (34 percent). V sektore netrhových služieb z hľadiska počtu zamestnancov dominovalo Luxembursko (42 percent) a potom Dánsko a Holandsko (38 percent) a najmenšiu účasť vykázalo Rumunsko (16 percent) a Bulharsko (22 percent).

V Slovenskej republike podľa štatistík Eurostatu bolo vlaňajšie rozloženie zamestnanosti najviac v prospech priemyslu (37,4 percent). Nasledoval sektor trhových služieb (34,9 percent), potom netrhové služby (24,7) a na poslednom mieste bol rezort poľnohospodárstva (3 percentá).

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jk