V EÚ klesá počet užívateľov heroínu, narastá však spotreba a pestovanie kanabisu

Brusel/Lisabon 15. novembra (TASR) – Agentúra EÚ pre drogy (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť – EMCDDA) v dnes zverejnenej Výročnej správe zdôraznila, že heroín na drogovej scéne Európy zohráva čoraz menšiu úlohu, ale narastá pestovanie konopí na výrobu marihuany.

Od sedemdesiatych rokov minulého storočia zohrával heroín na európskej drogovej scéne hlavnú úlohu a je zodpovedný za najväčší podiel chorôb a úmrtí súvisiacich s drogami v EÚ, upozorňuje správa EMCDDA, ale hoci problémy súvisiace s heroínom pretrvávajú, je to už v menšej miere.

„Teraz možno prechádzame do novej éry, v ktorej bude heroín zohrávať menej ústrednú úlohu v drogovom probléme Európy,“ uvádza sa vo Výročnej správe monitorovacieho centra pre drogy.

Ústup heroínu je na jednej strane dobrou správou, no na strane druhej treba podľa EMCDDA pozorne sledovať vývoj na trhoch s nezákonnými drogami, aby sa zistilo, či nedostatok heroínu nepovedie k jeho nahradeniu inými návykovými látkami.

Za jednou z príčin poklesu užívania heroínu možno považovať zvýšenú mieru poskytovania liečby, keď podľa monitorovacieho centra viac ako polovica z odhadovaných 1,4 milióna pravidelných užívateľov opioidov v EÚ a v Nórsku (väčšinou ide o užívateľov heroínu) má prístup k náhradnej liečbe závislosti od opioidov.

Počet osôb, ktoré v Európe prvýkrát nastúpili na odbornú protidrogovú liečbu pre problémy s heroínom, klesol z 51.000 v roku 2005 na 46.000 v roku 2010.

Trhové ukazovatele uvádzajú, že heroín sa v uliciach Európy stáva menej dostupným. Približne 51.000 záchytov viedlo k zadržaniu šiestich ton heroínu v roku 2010 v EÚ a v Nórsku v porovnaní s 56.000 záchytmi a ôsmimi tonami tejto látky v roku 2009.

„Pokles užívania heroínu v EÚ je výsledkom dlhodobého úsilia o zníženie ponuky a dopytu. V obmedzení ponuky zohrával dôležitú úlohu intenzívny policajný dohľad na trasách obchodovania s heroínom. Rovnako dôležité bolo aj rozšírenie substitučnej liečby, ktorou sa z trhu odstránila podstatná časť dopytu," uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová, ktorá je zodpovedná za chod agentúry EMCDDA.

Agentúra EÚ pre drogy vo Výročnej správe upozornila, že Európania aj naďalej zostávajú veľkými spotrebiteľmi kanabisu (konopí, z ktorých sa vyrába marihuana). Európania sa však z konzumentov stali už aj dôležitým výrobcom tejto najobľúbenejšej nezákonnej drogy v EÚ.

Dovážané produkty z kanabisu sa čoraz viac nahrádzajú produktmi pestovanými v rámci Európy. Až 29 z 30 krajín, ktoré podávajú správy pre agentúru EMCDDA, nahlásili pestovanie rastlinného kanabisu (marihuany). V dvoch tretinách týchto krajín spotrebe kanabisu dominujú rastlinné výrobky a vo zvyšnej tretine dovážaná živica (hašiš).

Zo správy agentúry vyplýva, že počet záchytov rastlinného kanabisu v Európe od roku 2005 stabilne rastie a v roku 2010 vďaka približne 382.000 záchytom prvýkrát prekonal záchyt kanabisovej živice (358.000 záchytov).

Množstvá kanabisovej živice však naďalej vo veľkej miere presahujú množstvá rastlinného kanabisu – v roku 2010 sa zachytilo 106 ton rastlinného kanabisu a 563 ton živice.

Približne 80,5 milióna Európanov (vo veku 15–64 rokov) niekedy v živote vyskúšalo kanabis a takmer 23 miliónov z nich ho užilo v minulom roku. Najnovšie európske údaje potvrdzujú stabilizáciu alebo klesajúci trend užívania kanabisu v minulom roku medzi mladými dospelými (15 – 34 rokov) uvádzaný v predchádzajúcich výročných správach agentúry EMCDDA.

Agentúra uviedla, že v EÚ pretrvávajú obavy o približne tri milióny Európanov (vo veku 15 – 64 rokov), ktorí užívajú nejakú formu drogy každý deň. Ide približne o jedno percento európskej dospelej populácie. Štvrtina z nich ako hlavnú drogu uvádza kanabis.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh