V EÚ vstupuje do platnosti zákon zakazujúci obchod s drevom z nelegálnej ťažby

Brusel 1. marca (TASR) – Od nedele 3. marca vstúpi do platnosti nový európsky zákon zakazujúci na trhoch EÚ komercializáciu dreva a drevených výrobkov, ktoré sú výsledkom nelegálneho výrubu stromov. Cieľom nového legislatívneho opatrenia je prispieť k boju proti masovému odlesňovaniu a klimatickým zmenám, oznámila dnes Európska komisia (EK).

Zákon, ktorý vstúpi do platnosti od nedele, predvída aj uvalenie sankcií na operátorov, ktorí budú prichytení pri predaji dreva a výrobkov z dreva z nelegálnych výrubov. Obchodníci s drevom a tovarom na báze dreva, ako je nábytok, papier či brikety na vykurovanie, ktorí prvýkrát vstupujú na trhy EÚ, musia overiť, či sú tieto výrobky zákonné, teda či pochádzajú z legálne získanej a spracovanej suroviny.

Nový zákon sa týka aj obchodníkov s drevom a drevárskymi výrobkami, ktorí už pôsobia na trhoch EÚ, lebo musia uviesť svojich dodávateľov dreva a zákazníkov do špeciálneho registra, aby bolo možné zaručiť vystopovateľnosť tovarov a surovín.

"Nelegálne výruby lesov majú negatívny dosah na hospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť. Týkajú sa priamo fenoménu odlesňovania a klimatických zmien a predstavujú neférovú konkurenciu pre legitímnych operátorov v tomto sektore činnosti," uviedla dnes EK v správe pre médiá.

V súlade s novým legislatívnym predpisom, povinnosť uvaľovať sankcie na operátorov, ktorí nebudú rešpektovať tento zákon, pripadne na členské štáty EÚ. Výška sankcií sa môže pohybovať od uloženia finančných pokút vo výške spôsobených škôd na životnom prostredí až po zhabanie dreva a finálnych výrobkov a odobratie obchodnej licencie.

EÚ nie je priekopníkom v tejto oblasti, lebo podobné legislatívne opatrenia už prijali aj Spojené štáty a Austrália.

V roku 2011 celosvetový obchodný obrat s tovarmi na báze dreva predstavoval sumu 108 miliárd eur, pričom 35 percent zo všetkých obchodov sa udiala na pôde EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) vs