V EÚ začne platiť Európsky pas zručností v cestovnom ruchu

Brusel 17. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že spustila iniciatívu Európsky pas zručností v cestovnom ruchu. Ide o nástroj vyvinutý na uľahčenie kontaktu medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi v sektore ubytovania, stravovania a cestovného ruchu v Európe.

Pas zručností umožňuje pracovníkom a zamestnávateľom prekonať jazykovú bariéru a porovnať zručnosti pracovníkov odvetvia cestovného ruchu s cieľom uľahčiť nábor v tomto odvetví. Pas zručností je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na Európskom portáli pre pracovnú mobilitu EURES. V budúcnosti bude pas rozšírený na ďalšie odvetvia.

Eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor upozornil, že Európsky pas zručností v cestovnom ruchu je praktický nástroj podpory mobility európskych pracovníkov, najmä mladých ľudí, pôsobiacich v odvetví, ktoré má vysoký rastový potenciál.

„Táto iniciatíva je dobrým príkladom výsledkov sociálneho dialógu medzi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov na európskej úrovni a dúfame, že sa takáto spolupráca rozšíri aj na iné odvetvia na trhu práce,“ povedal Andor.

Pas zručností je iniciatívou EK v spolupráci s organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov v odvetví cestovného ruchu (ako združenie zastrešujúce hotely, reštaurácie, kaviarne a podobné zariadenia v Európe) a EFFAT (Európska federácia odborových zväzov v odvetví potravinárstva, poľnohospodárstva a cestovného ruchu).

V pase zručností si pracovníci môžu zaznamenávať všetky zručnosti a kvalifikácie získané vzdelaním, odbornou prípravou a praxou, a to v ľahko dostupnom formáte. Pas dopĺňa tradičný životopis a zamestnávateľom umožní prekonať jazykovú bariéru a nájsť kvalifikovaných pracovníkov na obsadenie voľných pracovných miest.

Európsky pas zručností v cestovnom ruchu je prvým zo série pasov zameraných na sektory európskeho hospodárstva s vysokou mobilitou.

V apríli 2014 bolo v EÚ nezamestnaných viac ako päť miliónov mladých ľudí vo veku do 25 rokov, čo predstavuje celkovú mieru nezamestnanosti mládeže vo výške 22,5 percenta. Z celoeurópskej štúdie uverejnenej koncom roka 2013 vyšlo najavo, že sektor cestovného ruchu zohráva významnú úlohu v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a je rozhodujúcim faktorom v súvislosti so zamestnanosťou, rastom a zdravým prostredím v ostatných odvetviach.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) žab