V Kosove demonštrovali proti misii EULEX

Protesty zorganizovalo niekoľko organizácií združujúcich veteránov vojnového konfliktu za nezávislosť od Srbska s podporou študentov. Demonštranti sa takto chceli postaviť na obranu „cti Kosovskej oslobodzovacej armády (KLA)“.

Ulicami Prištiny niesli transparenty s nápismi „Osloboďte bojovníkov za slobodu“ a „Eulex odíď", informovala RTI.

Eulex pred dvoma týždňami zatkla deviatich bývalých príslušníkov KLA pre podozrenia, že zabíjali a mučili Srbov i Albáncov. Medzi zatknutými je aj bývalý člen kosovskej vlády.

Kosovo ako najmladší štát Európy stále neuznalo 5 krajín Európskej únie, medzi nimi aj Slovensko (ďalšími sú Španielsko, Rumunsko, Grécko a Cyprus). Únii sa podarilo nedávno priviesť Srbsko a Kosovo za jeden rokovací stôl v snahe posilniť európsku perspektívu celého regiónu, Srbsko však trvá na tom, že ochota rokovať o praktických veciach neznamená, že zmení postoj pokiaľ ide o to, že územie Kosova naďalej považuje za integrálnu súčasť Srbska.

Kosovo sa v rovnakom čase zmieta aj vo vnútropolitickej kríze. Tamojší ústavný súd vyhlásil zvolenie hlavy štátu Behgjeta Paccoliho z 22. februára za protiústavné. „Ústavný súd dospel väčšinou hlasov k rozhodnutiu, že volebný proces je v rozpore s článkom 86. ústavy ako aj s demokratickými princípmi“, konštatoval súd.

Podľa spomínaného článku má byť prezident zvolený kvalifikovanou väčšinou dvoch tretín všetkých členov parlamentu. Okrem toho musí existovať aspoň jeden ďalší kandidát na túto pozíciu. Pacolli, ktorý je kontroverzne vnímaným podnikateľom a multimilionárom, bol zvolený jednoduchou väčšinou 61 hlasov. Podľa britskej BBC nie je jansé, či sa ďalšia voľba uskutoční, kým je Pacolli v úrade alebo musí najskôr rezignovať.

Toto rozhodnutie súdu je druhé týkajúce sa prezidenta za uplynulých 6 mesiacov. Fatmir Sejdiu rezignoval v septembri minulého roka, po tom čo ústavný súd konštatoval, že nemôže vykonávať úrad a byť zároveň predsedom svojej politickej strany.

Zahanbenie pre Brusel

Rozhodnutie ústavného súdu je ošemetná situácia aj pre EÚ, ktorá sa ponáhľala v oficiálnom stanovisku privítať výsledok prezidentských volieb, napriek námietkam opozície k volebnému procesu. „Rešpektujeme rozhodnutie ústavného súdu a preštudujeme si rozsudok, len čo bude publikovaný“, uvádza sa v spoločnom stanovisku komisára pre rozširovanie Štefana Füleho a šéfky európskej diplomacie Catherine Ashtonovej, ktoré cituje srbská tlač.

„Očakávame, že obe strany budú pracovať na riešení konštruktívnym spôsobom a podľa vnútorných postupov“, povedali obaja predstavitelia v utorok.