V roku 2012 bolo v EÚ 124,5 milióna ľudí ohrozených chudobou

Brusel 6. decembra (TASR) – Eurostat, štatistický úrad EÚ, vo štvrtok zverejnenej správe uviedol, že v roku 2012 bolo v EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 124,5 milióna ľudí, čiže 24,8 percenta populácie. Ide o mierny nárast v porovnaní s rokom 2011, keď bolo tomuto riziku vystavené 24,3 % populácie.

Eurostat upozornil, že ide o narastajúci trend, nakoľko v roku 2008 bolo chudobou ohrozených 23,7 % obyvateľov únie.

Európska komisia (EK) v tejto súvislosti upozornila, že zníženie počtu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v EÚ je jedným z kľúčových cieľov stratégie Európa 2020.

V roku 2012 bol najvyšší podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením zaznamenaný v Bulharsku (49 %), Rumunsku (42 %), Lotyšsku (37 %) a Grécku (35 %). Naopak, najnižší podiel bol v Holandsku a v Česku (15 %), Fínsku (17 %), Švédsku a Luxembursku (18 %).

Slovensko s mierou 20,5 percenta (1,1 milióna ľudí) sa vlani udržalo v strede tabuľky 31 európskych štátov, nakoľko prieskum sa okrem členských krajín únie týkal aj Islandu, Nórska a Švajčiarska.

Podľa prieskumu je chudobou ohrozených 17 % populácie členských krajín EÚ. Ide o osoby, ktorých čisté príjmy boli vlani pod národnou hranicou chudoby. Eurostat upozornil, že z tohto hľadiska najvyššia miera ohrozenia chudobou bola zistená v Grécku a Rumunsku (23 %), Španielsku (22 %), Bulharsku a Chorvátsku (21 %) a najnižšia v Česku a Holandsku (10 %), potom v Dánsku, Fínsku a na Slovensku (13 %).

EK zdôrazňuje, že miera ohrozenia chudobou je relatívna miera chudoby a hranica chudoby v jednotlivých členských štátoch sa môže značne odlišovať. Stanovený prah chudoby sa mení v priebehu času a v mnohých členských štátoch sa táto hranica v posledných rokoch znížila v dôsledku hospodárskej krízy.

Eurostat zistil tiež, že vlani bolo 10 % obyvateľov EÚ vystavených veľkým materiálnym nedostatkom, čo znamená, že neboli schopní platiť svoje účty, primerane vykurovať svoje obydlia, dopriať si týždennú dovolenku mimo domova a nevlastnia auto, práčku či televízor.

Podiel osôb s materiálnymi nedostatkami sa stále významne líši medzi členskými štátmi, keď najmenej sú tomuto riziku vystavení ľudia v Luxembursku a Švédsku (1 %), Holandsku (2 %), Dánsku a Fínsku (3 %) a Rakúsku (4 %) a najviac občania Bulharska (44 %), Rumunska (33 %), a Lotyšska a Maďarska (26 %). Na Slovensku vlani bolo týmto podmienkam vystavených 10,5 % populácie.

Podľa prieskumu okolo 10 % občanov EÚ žije v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce, čo znamená, že dospelí členovia domácnosti pracovali menej ako 20 % ich celkového pracovného potenciálu v predošlom roku.

Najviac boli vlani tomuto fenoménu vystavení občania Chorvátska (16 %), Španielska, Grécka a Belgicka (14 %). Najmenej to pocítili domácnosti v Luxembursku a na Cypre (6 %). Na Slovensku v roku 2012 v domácnostiach s nízkou intenzitou práce žilo 7,2 % populácie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll