V spore medzi EK a Maďarskom rozhodne v dvoch otázkach Európsky súdny dvor

Brusel/Budapešť 24. apríla (TASR) – Maďarská vláda rýchlo a v plnom rozsahu prijme opatrenia zodpovedajúce už predloženým riešeniam sporných otázok okolo Maďarskej národnej banky. Aj v súvislosti s úradom pre ochranu osobných údajov a odchodom sudcov do dôchodku ostávajú otvorené už iba dva právne aspekty, informoval dnes premiér Viktor Orbán v Bruseli predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa.

Vyplýva to z tlačového komuniké, ktoré maďarskej agentúre MTI poskytol premiérov hovorca Péter Szijjártó.

Z dokumentu vyplýva, že kabinet bude pokračovať už v skôr otvorených konzultáciách s Európskou centrálnou bankou o ňou nadhodených otázkach, ktoré nie sú predmetom existujúcich právnych sporov s Európskou komisiou.

Väčšinu sporných otázok súvisiacich s úradom pre ochranu osobných údajov a odchodom sudcov do dôchodku sa podarilo úspešne vyriešiť, otvorené už ostávajú iba dva právne aspekty. Maďarská vláda v súvislosti s nimi berie na vedomie, že o ich osude sa môže rozhodnúť na pôde Európskeho súdneho dvora (so sídlom v Luxemburgu). Rozhodnutia tejto inštitúcie maďarská vláda rýchlo a v celom rozsahu realizuje, zdôraznil Viktor Orbán.

Opätovne ubezpečil šéfa EK, že nezávislosť maďarskej justície nič neohrozuje a že zámerom vlády je práve posilnenie nezávislosti a efektívnosti súdov. Tie kroky Benátskej komisie, ktoré maďarská vláda akceptovala, uplatníme rýchlo a v plnom rozsahu, zdôraznil Viktor Orbán.

V podobnom duchu sa v liste zaslanom generálnemu tajomníkovi Rady Európy (RE) Thorbjörnovi Jaglandovi vyjadril aj maďarský vicepremiér, minister spravodlivosti Tibor Navracsics, ktorý súčasne avizoval pokračovanie konzultácií o ostávajúcich otvorených otázkach s inštitúciami RE, informoval Péter Szijjártó.

Ako uviedol v Bruseli po stretnutí s Josém Manuelom Barrosom maďarský premiér, prekážky, brániace začatiu oficiálnych rokovaní s Medzinárodným menovým fondom sa prakticky podarilo odstrániť.

6 le juh