Predstavili knihu o nových trendoch v politike životného prostredia v EÚ

Bratislava 28. apríla (TASR) – Novú vedeckú publikáciu s názvom "Od vládnutia k spravovaniu. Nové trendy v ochrane vôd a biodiverzity v rozšírenej Európskej únii" dnes prezentovali na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Knihu priblížili predstavitelia Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP) pri Prognostickom ústave (PÚ) SAV a Centra excelencie pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+ v rámci diskusného seminára k téme, ktorou sa zaoberá aj nová kniha.

Publikácia vznikla pod autorským vedením Dr. Tatiany Kluvánkovej-Oravskej v rámci medzinárodnej činnosti 6. Rámcového projektu – Viacúrovňové rozhodovanie v ochrane životného prostredia: Nástroje a procesy v ochrane vôd a biodiverzity v Európe a je príspevkom k podpore biodiverzity. Zároveň znamená pripojenie sa Prognostického ústavu SAV k vyhláseniu roka 2010 za medzinárodný rok ochrany biodiverzity.

Knižná monografia je výsledkom asi 4-ročnej práce kolektívu 17 autorov z desiatich európskych krajín, uviedla editorka publikácie a vedúca CETIP pri PÚ SAV Tatiana Kluvánková-Oravská. Vznikla v rámci medzinárodnej spolupráce 6. Rámcového projektu EÚ a jej cieľom je prispieť k rozvoju environmentálneho rozhodovania v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré prešli transformáciou z totalitného na demokratický systém a ešte v nich chýbajú mechanizmy na občiansku participáciu a riešenie problémov v oblasti ochrany životného prostredia. Na tvorbe knihy sa podieľali napríklad autori z Česka, Slovenska, Veľkej Británie, Nemecka a ďalších štátov.

Ako ďalej informovala Kluvánková-Oravská, publikácia pozostáva z dvoch častí: Prvá obsahuje päť kapitol, ktoré sa zameriavajú na teoretické východiská prechodu od vládnutia k spravovaniu v politike životného prostredia rozšírenej EÚ. Osobitnú pozornosť venuje novej úlohe centrálnych a regionálnych autorít v podmienkach globálneho rozhodovania a trhu. Druhá časť knihy prezentuje osem príkladov ilustrujúcich inovačné mechanizmy v rozhodovaní a politike životného prostredia v podmienkach silnejúceho vplyvu ekonomických a občianskych partnerov a meniacej sa úlohy štátu od regulácie ku koordinácii zodpovednosti, práv a ekonomických záujmov.

Publikácia je určená interdisciplinárnej akademickej komunite, odborníkom z oblasti uplatňovania politiky životného prostredia strednej a východnej Európy i študentom. Má 233 strán a vyšla v anglickom jazyku vo vydavateľstve Alfa Nakladatelství, s. r. o., Praha. Jej súčasťou je aj stručný súhrn v slovenskom jazyku.

Seminár usporiadal Prognostický ústav SAV. Zúčastnili sa na ňom prorektor Slovenskej technickej univerzity (STU) prof. Maroš Finka, ktorý je vedúcim Centra excelencie SPECTRA+, riaditeľka PÚ SAV Edita Nemcová, editorka prezentovanej publikácie a ďalší odborníci z ústavov SAV a univerzít.

ch gl