Veria ešte Turci v európske členstvo?

Pozadie:

Správa Komisie, ktorá má byť zverejnená dnes, 8. novembra 2006, má byť voči Turecku veľmi kritická a s veľkou pravdepodobnosťou vyvolá napätie medzi predstaviteľmi EÚ a tureckou vládou. Správa negatívne hodnotí najmä spomalenie potrebných reforiem a odmietnutie urovnať kontroverznú otázku otvorenia tureckých prístavov  cyperským lodiam. Na druhej strane sa však zdá, že Komisia je odhodlaná predísť akémukoľvek prerušeniu prebiehajúcich prístupových rokovaní (Pozri EurActiv 7. november 2006).

Otázky:

Najnovší prieskum verejnej mienky zverejnený 7. novembra 2006 Medzinárodnou organizáciou strategického výskumu so sídlom v Ankare poukazuje na to, že všeobecná podpora vstupu do EÚ zo strany Turkov klesla zo 75% v roku 2004 na 50% v novembri 2006. Prevažná väčšina občanov Turecka (81%) si myslí, že EÚ nejedná s ich krajinou férovo a len 8% stále verí, že sa Turecko stane členom Únie v priebehu nasledujúcich desiatich rokov.

Viac ako dve tretiny Turkov si tiež myslia, že prístupové rokovania s EÚ by mali byť pozastavené, ak Únia nepoľaví svoje požiadavky ohľadom cyperskej otázky.

Pozície:

Napätie medzitým narastá i v radoch nemeckej koalície CDU-SPD, a to kvôli diametrálne odlišným názorom partnerov o tom, čo ďalej s Tureckom. Lídri CDU/CSU chcú, aby boli rozhovory s Tureckom zmrazené, no ich sociálno-demokratický koaličný partner pred týmto krokom vystríha.

Ďalšie kroky:

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn prednesie hodnotiace správy Komisie o Turecku, ako aj o Chorvátsku a balkánskych krajinách na tlačovej konferencii dnes, 8. novembra o 13:00.

Komisia taktiež príjme dokument týkajúci sa všeobecnej stratégie ďalšieho rozširovania EÚ a iný o „absorpčnej kapacite EÚ“.

Hlavy štátov a vlád krajín EÚ sa definitívne vyjadria k otázke pokračovania v prístupových rokovaniach počas zasadnutia Európskej rady 14.-15. decembra 2006.

EurActiv bude informovať o hodnotiacich správach v priebehu dnešného a zatrajšieho dňa.