Via Bona Slovakia vstupuje do druhého kola

Nadácia Pontis dnes zverejnila výsledky prvého kola hodnotenia nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2009. V jubilejnom 10. ročníku ocenenia porota v prvom kole hodnotila rekordný počet 111 nominácií. Do druhého kola hodnotenia postúpilo 41 nominácií. Víťaza každej kategórie určí hodnotiaca komisia na skupinovom hodnotení. Kandidáti na hlavné ceny dostanú tiež možnosť osobne prezentovať svoje aktivity pred komisiou. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 30. marca 2010.

Cieľom ocenenia je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Via Bona Slovakia za rok 2009 má 11 kategórií, ktoré reflektujú rozvoj v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku. Novinkou v tomto roku je kategória oceňujúca inovatívne riešenia sociálnej inklúzie. Táto cena bude udelená v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010.

Víťazov 10 kategórií určuje hodnotiaca komisia v dvojkolovom procese, ktorú tvoria renomovaní odborníci a experti v oceňovaných oblastiach. Čestné uznanie za mediálny prínos môžu získať médiá alebo žurnalisti jednotlivci a udeľuje ho samotná Nadácia Pontis.

Nominované firmy a viac informácií o súťaži nájdete na stránke Via Bona.