Viac slobody prejavu v Turecku

Zmeny v článku 301 Trestného zákona považuje EÚ za nevyhnutný predpoklad pre prípravy Turecka na členstvo v EÚ. V októbri 2007 komisár Olli Rehn pre EurActiv povedal, že „článok 301 musí byť zrušený alebo revidovaný“. Slobodu prejavu v Turecku označil za „prvú a najdôležitejšiu prioritu“ (EurActiv 23/10/07).

Podľa navrhovanej úpravy bude hlavnou zmenou potreba získať súhlas prezidenta pre stíhanie trestných činov za hanobenie tureckej identity a štátnosti. Včera (7. apríla) o tom informovali turecké médiá.

Maximálny trest za porušenie zmeneného článku 301 sa zníži z troch na dva roky. Rovnako sa zmení formulácia pojmov: spojenie „zneváženie tureckej identity“ sa nahradí termínom „zneváženie tureckého národa“. Cieľom je odstrániť zosmiešňujúce pomenovania článku ako článku o „tureckosti“.

Článok 301 sa smutne preslávil ako nástroj pre stíhanie mnohých novinárov. Počas uplynulých dvoch rokov bolo na jeho základe odsúdených viacero žurnalistov. Šlo napríklad o laureáta Nobelovej ceny Orhana Pamuka alebo turkménsko-arménskeho novinára Hranta Dinka, ktorý bol za svoje presvedčenie v uplynulom roku zavraždený.

Zmeny v trestnom zákone možno chápať ako súčasť širšej iniciatívy vlády o opätovné približovanie sa k EÚ. Premiér Recep Tayyip Erdogan a jeho vládna strana AKP sľubovali zmeny mnohokrát, no nikdy sa neodhodlali ku konkrétnym skutkom. V posledných týždňoch však vláda okrem zmien v trestnom zákone navrhla aj harmonizáciu nariadení o odboroch a štrajkoch.

„Článok 301 tureckého trestného zákona je jednou z prioritných oblastí, ktoré treba riešiť. Ale nie jedinou“, povedala nemenovaná zamestnankyňa tureckého Ministerstva pre európske záležitosti. Dodala, že turecký parlament prijme navrhované zmeny „tak skoro, ako to bude možné“.

Väčšina strany AKP v parlamente by mala byť zárukou, že navrhované zmeny sa schvália. Hoci opoziční nacionalisti z MHP namietajú voči akejkoľvek úprave trestného zákona, AKP chce zabrániť nacionalisticky naladeným sudcom a prokurátorom zneužívať súčasný zákon na presadzovanie vlastnej politickej agendy.