Vicepremiér Kaliňák bude v Bruseli vysvetľovať reformu štátnej správy SR

Brusel 19. septembra (TASR) – Na dvojdňovú návštevu Bruselu pricestuje dnes slovenský vicepremiér a minister vnútra Robert Kaliňák. Cieľom jeho dnešného stretnutia s generálnou tajomníčkou Európskej komisie Catherine Dayovou je reforma verejnej správy na Slovensku.

Minister v Bruseli predstaví pripravovanú reformu verejnej správy, známej aj pod skratkou ESO, čiže efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa.

Potreba zlepšiť kvalitu verejnej správy vyplýva aj z odporúčaní Rady EÚ pre Slovensko, prijímaných v rámci tzv. európskeho semestra.

Jednou z priorít Národného programu reforiem SR na rok 2012, ktorý odráža ciele stratégie Európa 2020 a zohľadňuje priority Ročného prieskumu rastu, je inštitucionálna reforma štátnej správy.

Zámerom vládneho programu ESO je zjednodušiť kontakt občana so štátnou správou a zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na štátnu správu.

Generálny sekretariát EK koordinuje implementáciu stratégie Európa 2020 v rámci európskeho semestra.

Špecifické odporúčanie Európskej komisie pre Slovensko na obdobie 2012-2013 hovorí o potrebe posilniť kvalitu verejnej správy, a to zlepšením riadenia ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít.

Vo štvrtok sa Kaliňák stretne s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a bude rokovať s komisárom pre regionálny rozvoj Johannesom Hahnom.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem jk