Virologický ústav sa bude podieľať v rámci EÚ na výskume vakcíny proti kliešťom

Bratislava 15. augusta (TASR) – Virologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) bude v spolupráci so šiestimi európskymi partnermi skúmať vakcínu proti kliešťom. Vakcína má chrániť pred viacerými ochoreniami, ktoré kliešte prenášajú. Medzi členov konzorcia sa na tento výskum rozdelia 3 milióny eur, ktoré poskytuje Európska komisia v kontexte 7. rámcového programu EÚ.

Výskumný projekt je nazvaný ANTIDotE, z anglického Anti-tick vaccines to prevent Tick-borne Diseases in Europe – Protikliešťové vakcíny na prevenciu kliešťami prenášaných chorôb v Európe. Projekt sa začne realizovať v decembri tohto roku. Konzorcium pozostáva z európskych expertov v oblastiach lymskej boreliózy, vírusu kliešťovej encefalitídy, babezióz a vývinu vakcín, informoval Boris Klempa, vedecký pracovník Virologického ústavu SAV v Bratislave.

Členmi projektu sú holandský Národný inštitút verejného zdravotníctva, Biologické centrum Akadémie vied Českej republiky, Freie Universität Berlin (Nemecko), španielske Centrum pre kooperatívny výskum v biologických vedách, nemecká firma GenXPro a Virologický ústav SAV. Zameraním slovenského pracoviska budú najmä úlohy súvisiace s vírusom kliešťovej encefalitídy.

Virologický ústav SAV má s podobným typom experimentov skúsenosti, preto boli jeho pracovníci prizvaní do konzorcia, dodala Sabina Havlíková, vedecká pracovníčka ústavu. Ako uviedla, na Oddelení ekológie vírusov, ktoré bude projekt riešiť, pracuje 12 ľudí. Na spomínanom medzinárodnom projekte sa budú podieľať traja vedeckí pracovníci, jeden doktorand a dvaja technickí pracovníci. V prvej etape budú pomocou analýz génovej expresie identifikované v kliešťoch také gény, ktoré hrajú úlohu v prenose kliešťami prenášaných patogénov. V ďalšej etape bude sledovaný vplyv vypnutia týchto génov na kliešte pomocou špeciálnych technológií. Na základe získaných výsledkov vyberú najvhodnejších kandidátov na vývin vakcín. Tieto budú v poslednej fáze testované na myšiach a bude sa sledovať zabránenie prenosu patogénov. Slovenskí vedci budú sledovať prenos vírusu kliešťovej encefalitídy na vakcinovaných myšiach, uviedla Havlíková.

Koordinátorom projektu je Joppe Hovius z AMC Amsterdam, Holandsko.

ch zll