Víza do USA pre nové členské štáty

 

Krátka správa

Slovensko má na tamojších misiách vyslaných 160 vojakov, zatiaľ čo USA ich vyžaduje 300. Táto podmienka sa dá chápať aj ako nepriame vydieranie a jedná sa o prvý vprípad, keď majú podmienky vízovej povinnosti vojenský ráz.

Rada ministrov kultúry včera v Bruseli rozhodla, že v rokoch 2007 až 2013 vydá na európsky grantový program pre kultúru 400 miliónov eur, čo je o 200 miliónov menej ako navrhoval Európsky parlament.

Európska komisia sa rozhodla urobiť 20 nečakaných kontrol u európskych energetických gigantov ako Eon či Gaz de France. Kontroly majú zistiť, či si firmy nerozdeľujú trhy alebo nevykonávajú podobné nepovolené praktiky. Firmy to v prípade podobných zistení môže stáť až desatinu ich ročného celosvetového zisku.