Vízová reciprocita sa pre občanov EÚ vypláca, problémy robia USA a Kanada

Brusel 26. novembra (TASR) – Európska Komisia (EK) prijala dnes svoju siedmu správu o porušeniach zásady reciprocity v oblasti víz zo strany tretích krajín. Správa poukazuje na to, že v uplynulom roku sa pre občanov EÚ podarilo dosiahnuť bezvízový styk s viacerými krajinami, napríklad s Brazíliou. Na vstup do niektorých krajín však občania EÚ stále musia získať cestovné víza, hoci by malo ísť o bezvízový styk.

Súčasný "mechanizmus reciprocity" sa ukázal ako účinný v prípadoch, keď tretia krajina, ktorej občania sú vyňatí z vízovej povinnosti v rámci cestovania do EÚ, zachováva vízovú povinnosť pre občanov členských štátov EÚ. Od zavedenia tohto mechanizmu v roku 2005, keď bolo nahlásených takmer sto prípadov neuplatňovania zásady reciprocity v 18 krajinách, sa počet týchto prípadov výrazne znížil.

"Musíme zabezpečiť, aby sa zásada reciprocity v oblasti víz plne rešpektovala," vyhlásila komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. Dodala, že EK pokračuje v úsilí vyriešiť zostávajúce prípady neuplatňovania reciprocity zo strany USA a Kanady.

Od novembra 2010, keď bola vydaná posledná správa, sa dosiahli viaceré pokroky v oblasti vízovej politiky. Občania všetkých členských štátov EÚ môžu teraz do Brazílie cestovať bez víz. Od 1. októbra 2012 je v platnosti dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov. Japonské orgány sa rozhodli predĺžiť dočasné oslobodenie od vízovej povinnosti pre rumunských občanov až do 31. decembra 2012 a po vykonaní opatrení, na ktorých sa Rumunsko a Japonsko dohodli, bude oslobodenie od vízovej povinnosti trvalé.

Tiež sa dosiahla plná reciprocita v oblasti víz s Brunejom pre všetky členské štáty EÚ, ako aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko. Komisia má v úmysle požiadať o rozšírenie bezvízového styku pri pobytoch do 90 dní aj na občanov Lichtenštajnska.

Stále však zostávajú nevyriešené dva závažné prípady neuplatňovania zásady reciprocity: Spojené štáty americké zachovávajú vízovú povinnosť pre občanov Bulharska, Cypru, Rumunska a Poľska. A Kanada opäť zaviedla vízovú povinnosť pre Českú republiku, Bulharsko a Rumunsko.

USA zastávajú názor, že uvedené členské štáty nespĺňajú všetky kritériá potrebné na zrušenie vízovej povinnosti, ktoré sú stanovené v amerických právnych predpisoch, najmä pokiaľ ide o počet zamietnutých víz alebo prípadov prekročenia schválenej dĺžky pobytu. Cieľom Kanady bolo prostredníctvom opätovného zavedenia vízovej povinnosti pre českých občanov znížiť počet neopodstatnených žiadostí o azyl prichádzajúcich z EÚ.

Ak krajina, s ktorou má EÚ bezvízový styk, zavedie vízovú povinnosť pre jeden alebo viacero členských štátov, dotknuté členské štáty o tom musia informovať EK, ktorá s orgánmi tretej krajiny prijme náležité kroky v záujme obnovenia bezvízového styku a podá o tom správu Európskemu parlamentu a rade. Komisia môže tiež rade navrhnúť, aby prijala voči danej tretej krajine odvetné opatrenia.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon