V.KUNOVÁ: Vzdelávacie programy Európskej únie využívame na necelé jedno percento

Bratislava 16. apríla (TASR) – Európsky vzdelávací a tréningový program Erasmus, ktorý každý rok umožňuje viac ako 180.000 mladým ľuďom študovať a pracovať v zahraničí, Slovensko takmer nevyužíva. V uplynulom roku sa do neho zapojilo len približne 1700 študentov. TASR o tom informovala odborníčka na problematiku EÚ Vlasta Kunová z Európskej demokratickej strany (EDS), podľa ktorej "vo viacerých prípadoch školy ani nevedia, aké majú možnosti, často všetko zlyhá v nedostatočnom jazykovom vybavení manažmentu a učiteľov".

Na programe sa zúčastňuje približne 90 percent európskych univerzít a od roku 1987 sa do neho zapojili dva milióny študentov. V programe Erasmus je zapojených viac ako 4000 vysokoškolských inštitúcií v 31 krajinách sveta, pričom ročný rozpočet na program je vyšší ako 440 miliónov eur. "Vysoké školy a univerzity na Slovensku majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do tohto programu," povedala Kunová. Podľa jej slov proces je veľmi jednoduchý, stačí osloviť partnerské univerzity v zahraničí, vyrokovať s nimi podmienky výmeny študentov a uzavrieť jednoduchú bilaterálnu zmluvu. "Aj napriek tomu slovenské vysoké školy a univerzity využívajú tento program na necelé jedno percento," skonštatovala Kunová.

Cieľom Európskej únie je, aby každý študent z EÚ aspoň jeden semester študoval na niektorej univerzite iného členského štátu. Program sa snaží stále rozširovať svoje aktivity, do roku 2012 by chcel získať do programu Erasmus tri milióny študentov. Slovensko však stále zostáva vo využívaní tejto pomoci na chvoste.

"Riešení je viacero. V prvom rade je potrebné, aby sa vysoké školy stali súčasťou trhového prostredia," uviedla Kunová a v tejto súvislosti dodala, že je potrebné stanoviť jednotné a najmä objektívne kritéria hodnotenia kvality vysokých škôl a univerzít a vytvoriť rebríčky, tak ako je tomu vo svete. Študenti by sa potom mohli zodpovedne rozhodnúť, kde chcú študovať.

"V tomto štádiu je potrebné pomôcť aj samotným školám a vytvoriť pre ne projekty z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, ktorých cieľom bude posilniť medzinárodný aspekt vzdelávania a ich konkurencieschopnosť so zahraničím," uzavrela Kunová.

kan ed