VLÁDA: Akútnu podporu v agrosektore bude môcť poskytnúť Environmentálny fond

Bratislava 25. júla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR reaguje novelou zákona na akútnu situáciu v poľnohospodárskej výrobe, ktorú vyvolal extrémny a dlhotrvajúci nedostatok zrážok v tomto roku. "Zákon rieši poskytovanie podpory z Environmentálneho fondu (EF) na účely včasného predchádzania vzniku, zmiernenia vplyvu a odstraňovania následkov extrémnych poveternostných podmienok, ktoré vznikajú v dôsledku globálnych, regionálnych a lokálnych klimatických zmien," uvádza sa v návrhu novely zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda SR. "Ide najmä o extrémne sucho a nedostatok vlahy a zrážok, ale môže ísť napríklad aj o časté opakované prívalové dažde, ktoré sú pre poľnohospodársku výrobu rovnako nebezpečné ako dlhotrvajúce sucho."

"Predložený návrh zákona sa použije v prípade, kedy nie je možné použiť ustanovenia zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. Ide teda o situáciu, kedy nepôjde o poveternostné podmienky, ktoré je možné prirovnať k prírodnej katastrofe," vysvetlil v dôvodovej správe k zákonu agrorezort.

Podľa MPRV SR sa novelou zákona vytvára priestor na poskytnutie pôžičky zo strany Environmentálneho fondu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) na zmiernenie vplyvu a odstraňovanie následkov extrémnych poveternostných podmienok spočívajúcich najmä v extrémnom suchu a nedostatku vlahy i zrážok alebo aj častých opakovaných prívalových dažďoch. "Pre PPA sa tak vytvára priestor s nakladaním s týmito prostriedkami na mimorozpočtovom účte," spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Novelu zákona navrhuje MPRV SR schváliť v Národnej rade SR v skrátenom legislatívnom konaní tak, aby nadobudla účinnosť 1. augusta 2012.

jal gl