VLÁDA: Kvôli predsedníctvu Slovensko zdvojnásobí počet diplomatov v Bruseli

Bratislava 31. októbra (TASR) – V súvislosti s predsedníctvom v Rade EÚ v roku 2016 Slovensko zdvojnásobí počet diplomatov v Stálom zastúpení SR (SZ SR) pri EÚ v Bruseli.

V súčasnosti má slovenské zastúpenie asi 80 zamestnancov, z toho 60 diplomatov. „Počas výkonu predsedníctva by mal celkový stav zamestnancov SZ SR pri EÚ dosiahnuť úroveň 198, z toho 129 diplomatických zamestnancov,“ píše sa v Návrhu personálneho obsadenia SZ SR, ktorý dnes schválila vláda SR. Diplomati majú pribúdať postupne od roku 2014.

Väčší počet zamestnancov je podľa materiálu potrebný, keďže okrem predsedania pracovným skupinám Rady pribudne zástupcom SR nová dimenzia práce. „Budú zodpovední aj za prípravu a realizáciu rokovaní v mene členských štátov EÚ o návrhoch legislatívnych aktov EÚ s Európskym parlamentom a s Európskou komisiou v rámci spolurozhodovacej procedúry,“ uvádza sa v materiáli, ktorý na rokovanie vlády predložil minister zahraničných vecí. V špecifických prípadoch budú tiež zastupovať EÚ v medzinárodných organizáciách.

Pri určovaní, koľko zamestnancov má pribudnúť v Bruseli, Slovensko vychádzalo zo skúseností s predsedníctvom porovnateľných štátov EÚ. Napríklad počet zamestnancov SZ Slovinska pri EÚ v Bruseli sa zvýšil z približne 50 osôb na 170 osôb. V prípade Českej republiky išlo o zvýšenie zo 124 na 233, v prípade Maďarska išlo o nárast z približne 100 osôb na 200 osôb a v prípade Poľska zo 150 osôb na 280 osôb.

Zvýšenie počtu zamestnancov v SZ SR bude mať negatívny dosah na rozpočet. Koľko bude presne stáť, bude známe až z analýzy výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016, ktorá má byť predložená na rokovanie vlády do 31. marca 2013. „Celkové vplyvy budú závisieť aj od rozhodnutia vlády SR o priestorovom zabezpečení SZ SR pri EÚ, ktoré by malo byť prijaté v termíne do 31. marca 2013,“ informovalo ministerstvo zahraničných vecí v materiáli.

Kabinet dnes rokoval aj o štatúte Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu predsedníctva. Tá bude poradným, odborným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre otázky týkajúce sa prípravy slovenského Predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016. Predsedom rady bude vecne príslušný štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Koordinačná rada bude mať aj troch podpredsedov. Jedným bude vedúci Úradu vlády SR, ďalším štátny tajomník ministerstva financií a posledným tajomník rezortu vnútra. Ďalšími členmi budú desiati štátni tajomníci rôznych rezortov. Rada bude zasadať podľa aktuálnej potreby, najmenej však raz za pol roka.

maš pop