VLÁDA: Odsúhlasila dohody o spolupráci EÚ s Irakom a Filipínami

Bratislava 19. júna (TASR) – Vláda SR dnes odsúhlasila návrh na uzavretie dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Irakom. Dohoda predstavuje historicky prvý zmluvný vzťah medzi EÚ a touto krajinou, na základe ktorého sa vytvára právny rámec pre vzájomný dialóg o politických otázkach, rovnako tak právny rámec pre obchodné vzťahy či rozvojovú pomoc. Musí ju odobriť ešte parlament a podpísať prezident.

"V tomto smere vytvára dohoda základ pre účinnejšiu spoluprácu medzi EÚ a jej členskými štátmi a Irakom v rôznorodých oblastiach spoločenských vzťahov. Za všetky možno spomenúť najmä finančnú, colnú a daňovú oblasť, ako aj oblasť rozvoja, hospodárstva a spravodlivosti," konštatuje sa v materiáli.

Dohoda sa takisto zaoberá otázkami právnej spolupráce, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, korupcie či boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a boja proti nelegálnemu obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami. Upravené sú aj oblasti, ktoré sú v súvislosti s Irakom predmetom osobitného záujmu, a to najmä podpora a ochrana ľudských práv a dodržiavanie zásad právneho štátu.

Kabinet odsúhlasil aj návrh na uzavretie rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Filipínskou republikou. Dohoda upravuje vzájomnú medzinárodnú spoluprácu v politickej, sociálnej, hospodárskej oblasti, spoluprácu v rámci boja proti terorizmu a nadnárodnej trestnej činnosti či spoluprácu s cieľom zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia. Okrem toho sa zameriava na spoluprácu v oblasti ľudských práv, predchádzania konfliktom, ako aj mierového riešenia sporov. Taktiež sa ňou musí ešte zaoberať parlament i prezident.

V hospodárskej oblasti týkajúcej sa obchodu a investícií kladie dohoda dôraz na uľahčenie spolupráce a odstránenie prekážok v zmysle súčasných, ako aj budúcich zásad Svetovej obchodnej organizácie a regionálnych iniciatív.

ala vs