Vláda SMER-u a európska politika

 

Krátka správa

SMER pripustil, že zavedenie eura sa na Slovensku môže omeškať o jeden rok, ak by si prijatie spoločnej európskej meny v plánovanom termíne 1. januára 2009 vyžadovalo príliš veľké škrty štátnych výdavkov. Ak SMER zostaví vládu, má tiež v pláne zmeniť znenie Národného strategického referenčného rámca, na znalostnú ekonomiku však neplánuje dať menej peňazí.

Európska komisia zverejnila prvé návrhy v pripravovanej reforme európskeho vinohradníctva. Ak budú prijaté, majitelia vinohradov budú môcť získať prostriedky z EÚ aj za ich vyklčovanie.

Podľa správy o personálnom zastúpení Slovenska v inštuitúciách EÚ, predloženej vicepremiérom P. Csákym a ministerstvom zahraničných vecí sa  Slovensku  doteraz nepodarilo obsadiť v Európskej komisii žiadúci počet euroúradníkov na postoch stredného a vyššieho manažmentu.