Vláda SR chce žalovať Komisiu

Krátka správa:

Zdôvodňuje to tým, že rozhodnutie EK k Národnému alokačnému plánu II, ktorým sa kvóty emisií oxidu uhličitého pre Slovensko znížili až o 26 %, nezohľadňuje naše aktuálne potreby.

Rusko a EÚ podpíšu dohodu o dovoze európskeho mäsa do Ruska po 1. januári, ktorá odvracia hrozbu embarga.

Európska únia plánuje posilniť Europol, aby bol lepšie pripravený na boj proti terorizmu, obchodu s ľuďmi a drogami, sprenevier a počítačovej kriminality.

EK začala druhú fázu konania proti 16 členským štátom, vrátane Slovenska, za porušenie smerníc z roku 2003 o otvorení trhov s elektrinou a plynom.