SR podporí projekty v krajinách Východného partnerstva sumou 50.000 eur

Bratislava 14. mája (TASR) – Slovensko sa zapojí do Fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú účinnosť a životné prostredie. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva financií SR, ktorý dnes schválila vláda SR.

Iniciatíva o založení partnerstva vznikla podľa predkladacej správy počas švédskeho predsedníctva Európskej únie (EÚ) v roku 2009. Fond manažuje Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a bol zriadený so zámerom financovania investičných projektov v oblasti zlepšenia energetickej účinnosti a ochrany životného prostredia. Projekty financované z fondu sú určené pre Arménsko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu, potenciálne Azerbajdžan a Bielorusko.

"Z pohľadu SR predstavuje zameranie fondu – popri zahranično-politickom signáli podpory Východného partnerstva – príležitosť pre slovenské subjekty k účasti jednak v oblasti projektov technickej spolupráce, ako aj pri realizácii investičných projektov a zapájaní sa do medzinárodných tendrov," uvádza ďalej rezort financií.

Sektorové zameranie fondu predstavuje podľa ministerstva oblasť, v ktorej sú slovenskí konzultanti a firmy konkurencieschopní. "Podľa doterajších skúseností zo spolupráce s EBOR vyplýva, že slovenskí konzultanti a firmy majú dostatočné predpoklady na to, aby sa zapájali do realizácie projektov financovaných z fondu. Z pohľadu EBOR je SR považovaná za najlepšiu z hľadiska expertízy v oblasti legislatívy energetickej efektívnosti budov," zdôrazňuje sa v materiáli.

Slovensko má podľa návrhu prispieť do fondu sumou 50.000 eur. V dohode medzi SR a EBOR by mala byť uvedená preferencia pre použitie príspevku na projekty financované z fondu v Moldavsku. Príspevky do fondu sa zarátavajú do výdavkov Slovenska na oficiálnu rozvojovú pomoc. Cieľom SR do roku 2015 je poskytnúť na rozvojovú pomoc 0,33 % hrubého národného dôchodku.