Vláda súhlasí s dohodou o jednotnom fonde na likvidáciu problémových bánk v EÚ

Bratislava 14. mája (TASR) – Podmienky postupného napĺňania jednotného rezolučného fondu (SRM) na likvidáciu problémových európskych bánk obsahuje návrh medzinárodnej dohody, ktorý dnes schválila vláda. Tento druhý pilier bankovej únie v EÚ by mal začať fungovať od roku 2016 a napĺňať sa bude počas prechodného osemročného obdobia.

Výška dostupných finančných prostriedkov vo fonde by mala do konca tohto prechodného obdobia dosiahnuť minimálnu úroveň 1 % sumy chránených vkladov všetkých úverových inštitúcií s povolením udeleným v zúčastnených štátoch. Vytvárať sa bude prostredníctvom napĺňania národných oddielov (compartmentov) v rámci fondu, ktoré budú prislúchať jednotlivým členským štátom participujúcim na jednotnom mechanizme dohľadu.

V prípade splnenia podmienok by jednotlivé členské štáty v prípade úpadku ich bánk mohli použiť peniaze zo spoločného rezolučného fondu v niekoľkých krokoch. Na prvom mieste budú náklady kryté z národných oddielov krajín, kde sa upadajúca inštitúcia nachádza. Následne majú byť použité spoločné prostriedky všetkých členských štátov. Ako tretie v poradí budú pripravené peniaze z ostatných národných compartmentov, ktoré ešte neboli vyčerpané, ďalej výnimočné ex-post finančné prostriedky a na poslednom mieste aj výpožičky fondu alebo iné formy podpory.

Medzinárodná dohoda by mala byť po jej podpise 21. mája tohto roka ratifikovaná národnými parlamentmi zúčastnených členských štátov, aby mohla začať platiť a umožnila vytvárať rezolučný fond v plánovanom termíne od roku 2016.