V inštitúciách EÚ pracovalo koncom minulého roka okolo 650 Slovákov

Bratislava 6. júla (TASR) – Koncom uplynulého roka pracovalo v inštitúciách Európskej únie z celkového počtu 47.145 ľudí okolo 650 Slovákov. Toto číslo sa oproti minulosti takmer nezmenilo. Najviac, a to 328, ich pôsobilo v Európskej komisii (EK).

Najvyšší počet svojich zástupcov malo SR v rámci EK v direktoriátoch pre regionálnu politiku, hospodárstvo, podnikanie, poľnohospodárstvo a životné prostredie. Vyplýva to z informácie o personálnom zastúpení SR v inštitúciách EÚ v roku 2011, ktorú dnes vzala vláda na vedomie.

Najvýznamnejšou inštitucionálnou zmenou, s ktorou sa spája aj otázka personálneho zastúpenia, je vznik Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Tá začala pôsobiť k 1. januáru minulého roka na základe Lisabonskej zmluvy. Funkciu výkonného riaditeľa pre Rusko, Východné susedstvo a západný Balkán zastával súčasný minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Začiatkom tohto roka bol za vedúceho Delegácie EÚ v Líbyi ako prvý zástupca SR na takomto poste vymenovaný diplomat Peter Zsoldos. V ESVČ bolo celkovo zamestnaných deväť Slovákov.

Príprava a obsadzovanie miest v európskych inštitúciách, vrátane ESVČ, poukazuje na silné aj slabé stránky Slovenska. Silnými sú špecializácia a doteraz vytvorená reputácia v niektorých politikách, ako sú rozširovanie, Východné partnerstvo či západný Balkán. K slabinám patrí absencia integrovanej prípravy odborníkov, ich profesionálne dlhodobé smerovanie, menej manažérskych skúseností diplomatov najmä pri správe financií, ako aj nedostatky vo francúzskom jazyku.

Optimálnym cieľom pre SR by mohlo byť dosiahnutie počtu pracovníkov v inštitúciách EÚ na úrovni porovnateľných krajín ako sú Fínsko či Dánsko. Pozornosť by sa podľa MZV mala sústrediť na prípravu odborníkov na obsadenie miest vo vyššom manažmente v rámci EK. Keďže po roku 2014 sa zredukuje počet komisárov, tak miesta vo vyššom manažmente budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní záujmov a iniciatív členských štátov v politikách únie.

er jk