VLÁDA: V inštitúciách Európskej únie pôsobilo vlani asi 650 Slovákov

Bratislava 23. júna (TASR) – V inštitúciách Európskej únie pôsobilo ku koncu minulého roka 45.353 osôb, z toho 26.161 pracovalo v Európskej komisii. Počet slovenských občanov pôsobiacich v inštitúciách EÚ predstavoval ku koncu roka 2009 približne 650 osôb, z ktorých 324 pôsobilo v Európskej komisii. Z toho bolo 210 žien a 114 mužov. Z nich 200 pracuje na postoch úradníkov a 124 ako asistenti. Vyplýva to zo správy o personálnom zastúpení SR v inštitúciách EÚ, ktorú dnes schválila vláda.

Ako sa konštatuje v materiáli, nezanedbateľný počet slovenských občanov pracuje i na Sekretariáte Rady EÚ. Tí pôsobia na rôznych pozíciách, niektorí majú stále miesta, pracujú tu aj národní experti, ako aj národní a politickí nominanti. Najpočetnejšou skupinou sú tlmočníci a prekladatelia. Slovenskí občania tiež pôsobia na rôznych decentralizovaných úradoch, v agentúrach a iných organizačných jednotkách inštitúcií EÚ.

„Pre Slovensko ako členský štát EÚ je potrebné, aby v štruktúrach inštitúcií EÚ mal zamestnaných čo najviac svojich zástupcov, keďže prispievajú k posilneniu pozície SR v rámci Európskej únie a zároveň napomáhajú presadzovaniu národných záujmov na jej pôde,“ upozorňuje správa. Vo vzťahu k inštitúciám EÚ sa personálnou politikou zaoberajú najmä Úrad vlády SR a Ministerstvo zahraničných SR, ktoré v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli koordinuje komunikáciu rezortov s Bruselom.

ala vs