Vnímanie korupcie na Balkáne rastie

Korupcia

Gallup House hostil podujatie v spolupráci s European Fund for the Balkans, ktorý sa zaoberal riadením, korupciou a politickou zodpovednosťou v regióne. Vychádzali pri tom z prieskumu Gallup Balkan Monitor z roku 2009.

Z prieskumu, ktorý sa robil v septembri 2009 vyplynulo, že viac ako dve tretiny respondentov z viacerých krajín na Balkáne vnímajú korupciu ako „pretrvávajúcu“ a „rozšírenú“ a to ako vo vláde tak aj v prostredí biznisu.

Vnímanie korupcie je najvyššie v Chorvátsku (92 %), Srbsku (91%) a Bosne a Hercegovine (90 %) pričom toto číslo stúpa kontinuálne od roku 2006 vo všetkých krajinách okrem Albánska a Macedónska.

Vnímanie korupcie vo vláde je najvyššie v Kosove (84 %) a v Bosne a Hercegovine (81 %). Výnimkou je Čierna Hora s 49 %.

Viac než štvrtina respondentov v Bosne a Hercegovine a Kosove uviedla, že boli osobne dotknutí organizovaným zločinom vo svojom bežnom živote. Cez 50 % Albáncov uviedlo, že museli niekedy dať úplatok či dar, aby vyriešili nejaký problém. Podobnú skúsenosť má len 8 % Chorvátov.

Riaditeľ Gallup Europe Robert Manchin zdôraznil, že úroveň dôvery, ktorú majú ľudia vo vládu a súdnictvo je „kľúčová“ pre ich vlastný vnímaný dobrý pocit. Tí, ktorí politikom dôverujú sa cítia byť menej postihnutí hospodárskou krízou a to bez ohľadu na svoju skutočnú materiálnu situáciu.

Dušan Reljič, výskumník nemeckého Inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné otázky (SPW) poukázal na obdobie „bezprávia“ na Balkáne medzi rokmi 1991 a 2001 kedy prevládali násilie a zločin a vytvorili nový sektor zakázanej ekonomiky.

Dôveryhodnosť EÚ sa zhoršuje?

Reljič verí, že krajiny západného Balkánu „majú obrovskú šancu“ očistiť svoju spoločnosť s využitím kondicionality EÚ. Varoval ale, že niektoré členské krajiny sa s integráciou regiónu neponáhľajú a prísľub eventuálneho členstva založenom na spĺňaní kondicionality musí byť oveľa dôveryhodnejší.

„Ak krajiny a politické elity najmä na západnom Balkáne vidia, spozorujú a cítia, že dôveryhodnosť prísľubov sa oslabuje, ich pripravenosť plniť svoju časť úloh sa oslabuje tiež,“ varoval.

Reljič pripomenul, že Kosovo je skutočne problémová oblasť pretože v sebe kombinuje vysokú pôrodnosť a vysokú nezamestnanosť medzi mladou populáciou. „Najpriamejší spôsob, aký môže EÚ použiť, aby znížila úroveň kroupcie a zločinu v Kosove je povoliť pracovnú migráciu.“