Vo Vrbove majú dôvod oslavovať

Nadácia VÚB venuje 67 tisíc EUR na rekonštrukciu zvonice vo Vrbove. Práve tá sa stala celkovým víťazom internetového hlasovania, v ktorom ľudia z celého Slovenska rozhodli o tom, ktorá z národných kultúrnych pamiatok získa financie na rekonštrukciu. Mali na výber z 9 zvoníc v rôznych kútoch Slovenska. Hlasovalo sa počas celého novembra a víťazom sa stala zvonica vo východoslovenskej obci Vrbov, ktorá dostala 17 433 hlasov.

Hlasovanie bolo súčasťou programu Poklady môjho srdca Nadácie VÚB, ktorý je zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva. ,,Mnoho národných kultúrnych pamiatok na Slovensku je v dezolátnom stave a mestá a obce nemajú peniaze na ich rekonštrukciu. Chceli sme do záchrany pamiatok zapojiť aj širokú verejnosť a upozorniť ľudí na tieto vzácne zvonice, ktoré máme často v našom meste, či dedine, chodíme popri nich a ani nevieme, akú obrovskú kultúrnu hodnotu majú.“, povedal predseda Správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB Ignacio Jaquotot.

Najväčšiu podporu získala prostredníctvom internetového hlasovania práve zvonica vo Vrbove a to aj vďaka aktivite miestnych obyvateľov. „Ľudia v obci sa zmobilizovali, zjednotili, napríklad farská rada zorganizovala veľký transparent, ktorý vyvesili na kostol. Za zvonicu hlasovali aj členovia miestneho skautského oddielu, deti v škole a dokonca aj babičky z Jednoty dôchodcov. Veľmi to zmobilizovalo celú farnosť. Každý chcel nejako prispieť. Teší ma oduševnenie ľudí, je to veľmi pekný projekt“, ocenil Andrej Legutký, farár z Vrbova. Zvonica získava od Nadácie VÚB 67 tisíc eur na rekonštrukciu.