Vodka v Európskom parlamente

Krátka správa

Európski poslanci včera ukončili spor týkajúci sa označenia vodky, ktorý sa nevyrába z tradičných zložiek ako zemiaky, či obilie. Destilát vyrobený z iných zložiek sa bude môcť taktiež označiť ako vodka, a to pod podmienkou, že jej komponenty budú na obale explicitne uvedené. Slovensko pritom vystupovalo proti takémuto riešeniu. Europoslanci zároveň odobrili návrh, na základe ktorého možno označiť za českú slivovicu nielen alkohol z liehu, ale aj z ovocia. Tým sa odstránila chyba, ktorá sa do pôvodného návrhu dostala.

Predsedovia VÚC počas včerajšieho stretnutia vyjadrili svoje výhrady voči stavu pripravenosti Národného strategického referenčného rámca z dielne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý môže spôsobiť meškanie pri čerpaní eurofondov. Transparency International Slovensko v súvislosti s čerpaním eurofondov vo svojej správe upozornila na pretrvávajúce medzery v boji proti korupcii, ktorá by mohla taktiež ohroziť ich čerpanie.

Nemecko ako predsednícka krajina EÚ včera podrobne informovala o svojich návrhoch reformovania únie ostatné členské štáty. Tieto návrhy by totiž mali tvoriť základ novej európskej zmluvy, ktorá bude predmetom rokovaní na blížiacom sa samite EÚ. Najväčšie rozpory v rámci EÚ v tejto súvislosti zatiaľ vyvoláva navrhnutý spôsob hlasovania na základe „dvojitej väčšiny“, proti ktorému sa kategoricky stavia najmä Poľsko.

Európska únia sa spolu s Radou Európy dohodla na ustanovení 10. októbra za Európsky deň proti trestu smrti, ktorý by mal slúžiť na zviditeľnenie a zefektívnenie boja za zrušenie tohto trestu na celom svete.

Predstavitelia EÚ, USA, Brazílie a Indie sa včera stretli v nemeckom Postupime s cieľom dosiahnuť pokrok v rokovaniach v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Z nedávneho výskumu Švédskeho štatistického úradu vyplýva, že väčšina Švédov je stále proti zavedeniu eura v ich krajine.