VÚB banka získala medzinárodné ocenenie

Podľa emeafinancne bola VÚB jedinou z veľkých retailových bánk na Slovensku, ktorá v roku 2009 medziročne znížila pomer nákladov a výnosov. Tento ukazovateľ dokázala stlačiť pod 45%, zatiaľ čo jej hlavní konkurenti sa pohybovali na úrovni o 10 percentuálnych bodov vyššej. Kvalitný manažment rizík vo VÚB prispel k tomu, že jej podiel nesplácaných úverov bol o 2% nižší ako trhový priemer. Emeafinance ocenil aj obozretné riadenie likvidity a aktivity banky v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Za tie banka nedávno získala v súťaži Via Bona, ktorú vyhlasuje Nadácia PONTIS,  hlavnú cenu pre veľké podniky.

„Aj v časoch hojnosti sme boli obozretní a pred rastom trhových podielov sme vždy uprednostňovali kvalitu portfólia. Kríza ukázala, že tento prístup je správny a potvrdzujú to aj ocenenia, ktoré sme získali za posledný rok,“ povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky.

Okrem VÚB banky získala ocenenia aj ďalšia banka zo skupiny Intesa Sanpaolo – Banca Intesa Beograd – ktorú magazín emeafinancne označil za najlepšiu banku v Srbsku.

Emeafinance je prestížny magazín so sídlom v Londýne, ktorý sa zameriava na prinášanie informácií z finančného sektora v dynamicky sa rozvíjajúcich regiónoch Európy, Stredného Východu  a Afriky.  Je cenným zdrojom informácií pre riadiacich pracovníkov z oblasti financií, investícií či medzinárodného obchodu.

VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku poskytuje svoje služby prostredníctvom 212 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.