Výbor pre zahraničné veci EP prijal správu o pokroku Albánska na ceste do EÚ

Brusel 14. apríla (TASR) – Výbor pre zahraničné veci Európskeho parlamentu prijal dnes správu za rok 2014 o pokroku Albánska v prístupovom procese do EÚ. Správa vysiela jasný signál v prospech eurointegračných ašpirácií Albánska, uviedol parlamentný spravodajca pre Albánsko Knut Fleckenstein.

Vo vyhlásení pre médiá tento nemecký poslanec zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) uviedol, že je zrejmé, že ambície Albánska na členstvo v EÚ majú schopnosť prispieť k demokracii a stabilite štátu i regiónu západného Balkánu ako celku. Albánsko je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od júna 2014.

„Vyzývame vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Európsku komisiu, aby pokračovali vo svojom odhodlaní a práci v prospech európskej budúcnosti Albánska podporovaním tejto krajiny, aby pokračovala vo svojich ambicióznych reformách a zabezpečila ich účinné vykonávanie,“ uviedol Fleckenstein.

Skupina S&D vyzvala zároveň aj členské štáty EÚ, aby splnili svoje politické záväzky voči Albánsku ako kandidátskej krajine a ponúkli jej reálne vyhliadky na budúcnosť v rámci EÚ.

„Albánsko jasne určilo kľúčové výzvy, aby bolo krajinou pripravenou na členstvo v EÚ. Vyzývam preto Albánsko, aby pokračovalo a zintenzívnilo úsilie pri reforme verejnej správy a súdnictva, v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a posilňovaní ochrany základných práv, aby mohlo začať prístupové rokovania čo najskôr,“ zdôraznil Fleckenstein.

Parlamentný spravodajca pre Albánsko zároveň pripomenul, že dlhodobý úspech akýchkoľvek reforiem môže byť posudzovaný iba na základe pozitívnych zmien, ktoré pocítia občania vo svojom každodennom živote. A spresnil, že Albánsko, rovnako ako akákoľvek iná kandidátska krajina, bude posudzovaná v rámci svojho integračného úsilia iba na základe vlastných zásluh.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem