Výbor Rady Európy proti mučeniu navštívi v roku 2013 aj Slovensko

Brusel/Štrasburg/Bratislava 28. novembra (TASR) – Výbor Rady Európy proti predchádzaniu mučeniu, neľudskému a ponižujúcemu správaniu a trestaniu (CPT) v dnešnej správe pre médiá oznámil, že v roku 2013 jeho členovia uskutočnia pracovné návštevy vo viacerých európskych štátoch, medzi ktorými bude aj Slovensko.

Spolu by malo ísť o desať návštev v desiatich členských krajinách Rady Európy, pričom hlavným účelom tejto misie bude preveriť situáciu osôb vo výkone trestu alebo s obmedzenou slobodou.

Rada Európy uviedla, že v rámci svojho programu pravidelných monitorovacích misií sa na budúci rok zameria na Belgicko, Cyprus, Čiernu Horu, Grécko, Maďarsko, Poľsko, San Marino, Slovensko, Turecko a Ukrajinu.

Všetky osoby a organizácie z uvedených krajín, ktoré disponujú informáciami o zlom zaobchádzaní úradov voči osobám s obmedzenou slobodou, môžu tieto informácie poskytnúť Rade Európy, konkrétne výboru CPT.

Výbor Rady Európy zameraný proti mučeniu väznených osôb zároveň oznámil, že môže kedykoľvek vykonať neohlásené návštevy v krajinách, kde podľa jeho informácií dochádza k nehumánnemu správaniu voči stíhaným osobám.

Hlavným cieľom monitorovacích misií Rady Európy v 47 členských krajín tejto organizácie je zisťovať podmienky, v akých sa nachádzajú zadržiavané a väznené osoby. Miestom návštev bývajú väznice, nápravné centrá pre mladistvých, policajné stanice, zadržiavacie miesta pre nelegálnych migrantov, psychiatrické oddelenia nemocníc a sociálne domovy.

Členovia CPT musia mať neohraničený prístup do všetkých zariadení, kde sa nachádzajú osoby s obmedzenou mierou slobody. Experti sa môžu skontaktovať s každou zadržiavanou osobou a žiadať dodatočné informácie od všetkých ľudí, organizácií alebo úradov, ktoré im vedia poskytnúť relevantné informácie o režime zadržiavaných osôb.